DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hukukçular için Kamu Maliyesi LW 252 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 3.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Orhan ŞENER
Dersin Amacı: Kamu ekonomisi, kamu sektörünün ve kamusal karar almanın iktisadi analizinin yapıldığı bir alandır. Ders öğrencilerin sosyal refah, kamu kesiminin varlık nedenleri, kamusal mal ve hizmetlerin üretim koşulları gibi konulardaki teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinmesini sağlamak küreselleşme ve yapısal uyum politikalarında gündeme gelen özelleştirme, düzenleme ve ticarileştirme gibi uygulamaların teorik dayanaklarının ve uygulamalarının değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
Dersin İçeriği: Bu dersin konusu, modern kamu ekonomisinin temel ve alt amaçlarına uygun olarak, kamu harcamalarının kamu gelirleriyle nasıl finanse edileceğine ilişkindir. Hükümetin kamu harcamaları ve vergilerin uygulamaları kaynak ayırımında etkinlik, gelir dağılımında adalet ve makro ekonomik istikrarı sağlama yöntemlerini ele almaktayız. Kamu maliyesi ayrıca hükümetin finansal uygulamalarının tüketiciler, firmalar ve toplumun refahına ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerini analiz eder. Bu ders üç kesim ve on beş bölümden oluşur. İlk kesimde kamu ekonomisinin temel ve alt fonksiyonları, kamusal mal ve hizmetler, devletin ekonomiye karışması ve fayda analizi konu alınmıştır. İkinci kesim ise, gelir, kurumlar, tüketim ve diğer vergilerin etkinlik ve adalet yönünden incelenmesine ayrılmıştır. Son kesimde ise, siyasal karar alma mekanizmasına ekonomik analizi uygulamaktayız.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kamu yararının ekonomik yorumu
  • 2- Kamu yönetiminde etkinlik
  • 3- Yargı kararlarının alınmasında adil gelir dağılımının önemi
  • 4- Kamu ve piyasa ekonomileri arasında bağımlılık ve çatışma durumları
  • 5- Sosyalizasyon, özelleştirme, serbestleştirme, çalışanların mülkiyet hisseleri ve kamu-özel firma ortaklıkları
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Okumalar ve derste tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ekonomik sistemler ve kamu maliyesi
2 Devletin ekonomik amaçları
3 Kamu sektöründe büyüme trendi
4 Kamusal mallar ve hizmetler teorisi
5 Devletin piyasa ekonomisine karışması
6 İktisadi devlet teşekkülleri
7 Kamu projelerinin fayda maliyet analizi
8 Vergileme ilkeleri
9 Gelir vergisi
10 Kurumlar gelir vergisi
11 Tüketim vergisi
12 Devlet borçlanması
13 Siyasal karar alma sürecinin ekonomik analizi
14 Siyasal karar alma sürecinin ekonomik analizi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bernard P. Herber, Modern Public Finance, A. B. D., 1983, ISBN: 978-0256028089. Orhan Şener, Modern Public Finance, İstanbul, ISBN: 978-605-333-075-2.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12323
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
OC2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
OC3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
OC4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3
OC5 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3