DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Fotoğraf Stüdyosu VCD 204 Bahar 02+02+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur Balkır
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1. Fotoğrafın farklı kullanım alanlarını keşfetmeleri,
2. Fotoğraf üretimlerini daha çağdaş ve güncel bir bakış açısı ile yapmaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Uygulamalı fotoğraf projeleri ve fotoğraf gezileri, öğrencilerin fotoğraf çekim tekniklerine hakim olunması ve fotoğrafta kompozisyon algısının oluşması için yardımcı olacaktır . Fotoğraf tarihinin incelenmesi ve ödev olarak her öğrenciye bir fotoğrafçının çalışmaları üzerine kapsamlı bir sunum yapması istenilerek öğrencilerin sadece teknik olarak değil kültürel olarak da fotoğrafı anlamasına destek olunacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Fotoğraf çekim tekniklerine ve teknik terimlere hakim olmak
  • 2- Fotoğrafın sanat tarihindeki öneminin farkına varmak ve önemli fotoğraf eserleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • 3- Belirli bir konu üzerine fotoğraf projesi üretebilmek
  • 4- Karşılaştıkları fotoğraf çalışmalarını anlam ve kompozisyon yönünden inceleyebilecek yetkinliğe sahip olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -Fotoğraf tarihi ve fotoğraf tekniklerinin anlatımı -Sınıf için fotoğraf ödevleri sunumları -Fotoğraf ödevleri üzerine anlam ve kompozisyon üzerine tartışmalar -Fotoğraf tarihinden önemli fotoğrafçılar üzerine öğrencilerden sunumlar, bu fotoğrafçıların işleri üzerine tartışma -Fotoğraf gezisi -Tüm dönemde konuşulan anlam, kompozisyon ve fotoğraf terimlerinin deneyimlenebileceği bir final projesi.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Ders tanıtımı, fotoğraf nedir üzerine tartışma Ders planının incelenmesi
2 Fotoğraf Tarihi ve Gelişimi
3 Fotoğrafta Teknik ve Komposizyon
4 Proje 1-Obje Portre Mekan Obje, portre ve mekan fotoğrafından oluşan bir seri elde etmek için fotoğraf çekimi yapılması
5 Proje 1 devam Sınıftaki yorumlamalara göre fotoğrafların tekrar elden geçirilmesi ve serinin son halinin şekillendirilmesi
6 Proje 2-Eylem Eylem konusu üzerine fotoğraf çekimi yapılması
7 Proje 2 devam Sınıftaki yorumlamalara göre fotoğrafların tekrar elden geçirilmesi ve serinin son halinin şekillendirilmesi
8 Proje 3- Fotoğrafçı Sunumları Her öğrenciye verilen fotoğrafçı üzerine öğrencinin fotoğrafçının çalışmalarını araştırması ve 15 dakikalık bir sunum hazırlaması beklenmektedir.
9 Proje 3 devam
10 Proje 4- Fotoğraf Gezisi- Balat Sınıfça Balat ve çevresinde fotoğraf çekimi yaparak her öğrenci kendi Balat serisini oluşturacaktır.
11 Proje 4 devam Çekilen fotoğrafların elenmesi ve bir seri oluşturulması
12 Proje 5- Stop Motion Tek ya da grup çalışması halinde fotoğraf çekerek 1 dakikalık bir stop motion animasyon çalışması oluşturulmas
13 Proje 5 devam Sınıftaki yorumlamalara göre animasyon çalışmalarının son hallerinin hazırlanması
14 Final Projesi- Tipoloji üzerine tartışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

A’dan Z’ye Fotoğraf – Özer Kanburoğlu
Karar Anı – Henri Cartier-Bresson
Fotoğraf ve Gerçeklik- İhsan Derman
Fotoğraf Üzerine- Susan Sontag
Yaşamın Aynası Fotoğraf- Mehmet Ünal


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 5 60
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması155
Proje51260
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık5210
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13333
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 2             3 3    
OC2 3 3             2   3
OC3   2 2     3 3       2
OC4 3 2             2   3