DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Enformasyon Tasarımı VCD 316 Güz-Bahar 02+02+00 Seçmeli 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur Balkır
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1. Karmaşık verilerin kullanıcılara daha basit ve anlaşılır şekilde yeniden sunabilmeleri,
2. Yaratıcı bir şekilde imajlar, semboller, biçimler, iletişim yapıları ve kelimeleri kullanarak proje uygulamaları yapabilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders enformasyon tasarımı için kullanılan grafik aletleri, teknikleri anlatım ve yönlendirme grafikleri için kullanmayı öğretir. Öğrenciler, kısa süreli projelerle bir kitleye nasıl hikaye anlatıcaklarını ve kitlenin enformasyon ile nasıl yönlendireleceğini keşfetmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kompleks bilgi tasarımı problemlerine stratejiler geliştirebilmek
  • 2- Tipografi ve layout tasarımını efektif bir şekilde kullanarak hiyerarşi yaratabilmek
  • 3- Bir bilgiyi anlaşılır şekilde gösterebilmek
  • 4- Yaratıcı süreç için araştırma yapabilecek seviyede olmak
  • 5- Bilgi tasarımı çerçevesinde yenilikçi çözümler üretebilmiş olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -Bilgi tasarımı formunu incelemek -Kişisel bir ikon yaratmak( sembol, içerik ve anlam üzerine çalışmak) -Verilerle ileitşim kurmak (çizelge, diyagram ve haritalar) -Final projesi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş
2 Enformasyon tasarımı nedir?
3 Proje 1 Bilgi Mimarisi
4 Proje 1 Sınıf içi çalışma
5 Proje 2 Harf ve tipografi
6 Proje 2 Sınıf içi çalışma
7 Proje 3 Görselleştirme
8 Proje 3 Sınıf içi çalışma
9 İnteraktif Elemanlar
10 Proje 4 Data Kaynakları
11 Proje 4 Sınıf içi çalışma
12 Mekanda bilgi tasarımı
13 Proje 5 Haritalandırma
14 Proje 5 Sınıf içi çalışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Lipton, R. The Practical Guide To Information Design, 2007
Lupton, E. Thinking with Type, 2006 Schriver,
K.A. Dynamics in Document Design, Wiley Computer Publishing, New York, 1997
Strunk, W. Jr. The Elements of Style, 1918


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 5 60
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 20 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14456
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje51050
Ödev14114
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1     3 3 3       3    
OC2       3     3   3    
OC3     3 2         2 3  
OC4 3 2       3     2 3  
OC5 3   3       2     2