DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Modernden Çağdaşa Sanat CF 409 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur Balkır
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1.Artık neredeyse bir yüzyıla ulaşan modern sanat kültürünü kavramlaştırabilmek için analitik araçlar kullanabilmeleri,
2. Modernist hareketin bağlamlarını başlangıcından düşüşüne takip edebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders geçen yüzyılın başından ikibinlere kadar Batı sanatında belirleyici olmuş eğilimleri, onları açıklayan kavram ve sorunları, politik tarihi ve sosyal dinamikleri ortaya çıkararak tartışacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Modernist sanatın evrelerini ve geçirdiği dönüşümleri yorumlamak
  • 2- Görsel okuryazarlık ilkelerini uygulayabilecek derecede bilgi sahibi olmak
  • 3- Farklı sanat akımlarını karşılaştırarak eleştirebilecek bakışa sahip olmak
  • 4- Sanatın sosyal, tarihsel, ve politik dinamiklerini analiz edebilecek olmak
  • 5- Bütünsel bir modernizm kavramı formüle edebilecek seviyeye gelmiş olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -Video ve imajlarla desteklenmiş ders anlatımı - Hedefe yönelik sınıf içi tartışmalar - Okumalar hakkında öğrenci yorumları - Öğrenci sunumları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Ders okumaları
2 1900-1909: Kübizm Ders okumaları
3 1910-1919: Rus Avantgardı ve Maleviç Fütürizm ve Balla Dada ve Duchamp Ders okumaları
4 1920-1929: Bauhaus ve Sürrealizmler Ders Okumaları
5 1930-39: Realizmler Ders okumaları
6 940-1949: Amerikan Resmi: Gorky, Pollock, Still Ders okumaları
7 1950-1959: Amerikan Resmi:Rothko, Motherwell, Hoffmann, Newmann, Louis, Johns Ders okumaları
8 1960-1969: Biçim Olarak Anti-Biçim Ders okumaları
9 1960-1969: Minimalizm ve Kavramsal Sanat Ders okumaları
10 1970-1979: Politik Sanata Dönüş Ders okumaları
11 1980-1989: Post-modernism ve `yeni`ler Ders okumaları
12 1990-2000: Beden, Kimlik siyaseti, Yapısöküm Ders okumaları
13 2000`ler: Çağdaş Nedir? Ders okumaları
14 Sonuç Ders okumaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

J.M.Nash, Cubism, Futurism and Constructivism. London: Thames and Hudson, 1974.

Edward R. Ford, The Details of Modern Architecture, Cambridge, Mass.:MIT Press, 1990

Kenneth Frempton, Modern Architecture: A Critical History, New York: Thames and Hudson, 1990.

Brandon Taylor and W.van der Will, The Nazification of Art, Park Avenue, Winchester, New Hampshire:The Winchester Press, 1990.

Ashton, Dore. American Art Since 1945

Hughes, Robert. The Shock of the New.

Simon Wilson, Pop, London: Thames and Hudson, 1974.

Thomas Crow, The Rise of the Sixties, London: The Everyman Art Library, 1996.

Jonathan Fineberg, Art Since 1940, NewYork: Laurence King, 1995.

Minimalism : art and polemics in the 1960s / edited by James Meyer.
New Haven, CT : Yale University Press, 2004.

Minimal art : a critical anthology / edited by Gregory Battcock introduction by Anne M.Wagner. Berkeley : University of California Press, [1995]

Conceptual art : a critical anthology / edited by Alexander Alberro and Blake Stimson. Cambridge, Mass. : MIT Press, c1999.

Daniel Wheeler, Art Since Mid-Century. London and New York: Thames and Hudson, 1991.

Caroline Tisdall, Joseph Beuys. London: Thames and Hudson, c1979.

David Hopkins, After Modern Art 1945-2000. Oxford: Oxford University Press, 2000.


DİĞER KAYNAKLAR

Web arşivleri, videolar, görsel-işitsel sunumlar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 50
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar21632
Final Sınavı11010
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 2 3           2 2   3
OC2       1 2 3 3     2 2
OC3 3   2               3
OC4   3     3       3   2
OC5       2       1   3