DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
1980 sonrası Türkiye’de Kültür ve Sanat CF 367 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 6.0
Akademik Birim: Görsel İletişim Tasarımı
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Nur Balkır
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin Türkiye’nin yakın dönem kültürünün sosyal ve siyasi arka planını anlamaları, 1980’den bugüne gelen kültürel üretimi incelemeye yönelik analitik referans çerçevelerini kullanabilmeleri beklenmektedir
Dersin İçeriği: Bu ders 1980 sonrası Türkiye’sinin sanatsal ve kültürel üretim alanlarındaki gelişmelerini anlatır. Bu bağlamda, ders, yaklaşık son kırk yıl içerisindeki gelişmeleri anlamak ve tartışmak üzerinedir. Dersin konuları sadece sanatsal değil sosyal ve politik alanları da kapsayacaktır. Her on yıl sürecinin temel politik, sosyal, ve kültürel önemi ve özellikleri dönemleri içerisinde ayrıca incelenecektir. Dersin temel öğeleri edebiyat, görsel sanatlar ve sinemadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kültürel ürünleri anlamak için kullanılabilecek kuramsal problemleri saptayabilecek olmak
  • 2- Modern Türkiye’nin farklı kültürel on yıllarını karşılaştırabilecek seviyeye gelmiş olmak
  • 3- 1980 sonrası Türkiye kültürünü anlayabilmeyi sağlayacak yeni kavramlar geliştirebilecek seviyeye gelmiş olmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Okumalar ve Ders anlatımı: Dersin öğretmeni her haftanın okuları üzerine açıklayıcı sunumlar yapacaktır. Öğrencilerin dersi okumalrı yaparak gelmiş olmaları beklenir. Örnekler üzerine çalışmalar: Dersteki tartışmalar okumalara eşlik eden imge ve tasarım örnekleri aracılığıyla yönlendirilir. Tartışma: Öğrenciler entelektüel düzeyi yüksek tartışmalar başlatmaya ve bunlara katılmaya yüreklendirilir. Tartışmalara katılım değerlendirmenin bir parçasıdır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Ders Okumaları
2 80'leri Dönemselleştirmek Ders Okumaları
3 Neo-Conservatizm Kavramının Ortaya Çıkışı Ders Okumaları
4 90lar: Popüler Kimlik Çağı Ders Okumaları
5 Popüler Sinema Zamanları Ders Okumaları
6 Sinemada Modernist Denemeler Ders Okumaları
7 Neo-Liberalizm ve Sonuçları Ders Okumaları
8 Azınlıklar, Kimlik Politikaları, Tanınmak için Verilen Mücadeleler Ders Okumaları
9 Dil ve Edebiyat Politikaları Ders Okumaları
10 Çok Satanlar Çağı: Edebi Alanın Dönüşümü Ders Okumaları
11 Görsel Sanatlar I: Postmodernizm Tartışması Ders Okumaları
12 Görsel Sanatlar II: "Contemporary" Sorunsalı Ders Okumaları
13 Kitle İletişim Bilgisizliği Ders Okumaları
14 Sonuçlar Ders Okumaları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

—Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak. İstanbul; Metis Yayınları, 1992.
—Meltem Ahiska, Zafer Yenal. Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Turkiye’de Hayat Tarzı Temsilleri
1980-2005. Istanbul: Osmanli Bankasi Yayinlari, 2007.
—Atilla Dorsay. Sinemamizin Cokus ve Ronesans Yillari: 1990-2004. Istanbul: Remzi, 2004.
—Hasan Bülent Kahraman, Bir Surekli Cehennem. Istanbul: Kavram Yayinlari, 1990.
—Hasan Bülent Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasinda Turkiye. Istanbul: Everest Yayinlari,
2002.
—Irving Sandler, Art of the Postmodern Era: From the Late 1960s to the Early 1990s. New York: Icon
Editions, 1996.
—Calvin Tomkins. The Art World of the 1980s. New York: Henry Holt and Company, 1988.
—David Hopkins, After Modern Art 1945-2000. Oxford: Oxford University Press, 2000.
—Asuman Suner, Hayalet Ev:Yeni Turk Sinemasinda Aidiyet, Kimlik ve Bellek. Istanbul: Metis, 2007.
—Fredric Jameson, The Ideologies of Theory, London: Verso, 2008.
—Yael Navaro-Yashin, Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey, NJ: Princeton, 2002.
—Azade Seyhan, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, MLA:
2008


DİĞER KAYNAKLAR

Web arşivleri, videolar, görsel-işitsel sunumlar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje11717
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık11010
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler15460
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1 1 2 1   1   2   1   2
OC2   3   2   1       2 3
OC3 3   2   2     3   1 3