DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Örgütsel Davranış Konusunda Seçilmiş Konular BA 653 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Ceyda MADEN EYİUSTA
Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı öğrencilere örgütsel davranış alanındaki ana konuları ele alan klasik ve çağdaş araştırmalar çalışmalar hakkında genel bir bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği temel olarak şu konulardan oluşmaktadır: kişi-durum tartışması, duygular, etki ve tutumlar, motivasyon (güdülenme); toplumsal kültür ve örgüt kültürü, liderlik, gruplar ve ekipler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Örgütsel davranış alanındaki klasik ve çağdaş teori ve çalışmalarla ilgili bilgi kazanılması.
  • 2- Örgütsel davranış alanındaki farklı düşünce okullarını ve felsefeleri eleştirel bir biçimde değerlendirme becerisinin gelişmesi.
  • 3- Örgütsel davranış alanındaki temel teorileri bilimsel çalışmalara uygulama becerisinin gelişmesi.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Yönlendirmeli okumalar; sınıf içi tartışmalar; teori geliştirme çalışmaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Örgütsel davranış alanına giriş Zorunlu ve önerilen okumalar
2 Kişi-durum tartışması Zorunlu ve önerilen okumalar
3 Kişi-durum tartışması Zorunlu ve önerilen okumalar
4 Duygular, etki ve tutumlar Zorunlu ve önerilen okumalar
5 Duygular, etki ve tutumlar Zorunlu ve önerilen okumalar
6 Motivasyon (güdülenme) Zorunlu ve önerilen okumalar
7 Motivasyon (güdülenme) Zorunlu ve önerilen okumalar
8 Toplumsal kültür ve örgüt kültürü Zorunlu ve önerilen okumalar
9 Toplumsal kültür ve örgüt kültürü Zorunlu ve önerilen okumalar
10 Liderlik Zorunlu ve önerilen okumalar
11 Liderlik Zorunlu ve önerilen okumalar
12 Gruplar ve ekipler Zorunlu ve önerilen okumalar
13 Örgütsel davranışta güncel konular Zorunlu ve önerilen okumalar
14 Örgütsel davranışta güncel konular Zorunlu ve önerilen okumalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Robbins, S. P. ve Judge, T. (2014). Essentials of Organizational Behavior, 12. Baskı, Boston: Pearson.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 25
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 35
Ödev 6 25
Sunum/Jüri 1 15
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 9 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje157.557.5
Ödev6954
Sunum/Jüriye Hazırlık13434
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3