DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Hesaplamalı Düşünme KHAS 109 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 5
Akademik Birim: Çekirdek Program
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Hamid Akın ÜNVER
Dersin Amacı: Bu ders, giderek karmaşık hale gelen problemleri çözebilecek algoritmik düşünme yetisini öğrencilere vermeyi hedefler. Amaç, sayısal/hesaplamalı düşünmeyi olanaklı kılan farklı düşünme ve problem çözme modlarını mühendislikten, sanat ve tasarıma, fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar çok geniş yelpazede sunulacak örnek problemlerle öğrencilere tanıtmaktır. Analitik düşünme, mantık, matematiksel düşünme, problem çözme, bilimsel düşünme süreçlerinin kısa tanıtımlarını takiben sayısal/hesaplamalı düşünme olgusu irdelenecektir.
Dersin İçeriği: o Eleştirel düşünme ve mantıksal çıkarsama
o Tümevarım, tümdengelim
o Problem yapıbozumu
o Örüntü tanıma
o Soyutlama
o Algoritmalarla eğlence
o Algoritmalar ve hesaplama prosedürleri
o Veri toplama
o Veri analizi
o Veri görselleştirmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 2- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 3- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 4- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 5- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 6- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri 1 saat anlatımlı, temel kavram ve problem tanımlarını yapan ders, 1 saat o haftanın çözümüyle ilgili grup çalışması, 1 saat yapılan çözümle ilgili sunum ve tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş ve Ders Oryantasyonu
2 Eleştirel düşünme ve mantıksal akıl yürütme https://courses.edx.org/courses/coursev1:Microsoft+DEV262x+2T2017/course/
3 Tümevarım ve tümdengelim https://courses.edx.org/courses/coursev1:Microsoft+DEV262x+2T2017/course/
4 Problem yapıbozumu https://bit.ly/1F0C3el (for video)
https://www.coursera.org/learn/computational-thinking-problem-solving/home/welcome
https://www.udemy.com/introduction-to-computational-thinking/
5 Örüntü tanıma https://www.coursera.org/learn/computational-thinking-problem-solving/home/welcome
https://www.udemy.com/introduction-to-computational-thinking/
https://www.oppia.org/search/find?q=computational thinking&language_code=("en") (For students)
6 Soyutlama https://www.coursera.org/learn/computational-thinking-problem-solving/home/welcome
https://www.udemy.com/introduction-to-computational-thinking/
https://www.oppia.org/search/find?q=computational thinking&language_code=("en") (For students)
7 Algoritmalarla eğlence https://www.udemy.com/introduction-to-computational-thinking/ (Fun with Algorithms)
https://docs.google.com/document/d/1sNxAHdFC0YQvOawweRvI-YMDgOKTmBNQZZwI_LMMVpQ/edit
https://www.coursera.org/learn/computational-thinking-problem-solving (Week 2: Expressing and Analyzing Algorithms)
https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit?lesson=23&unit=2
https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit?lesson=25&unit=7
8 Algoritmalar ve hesaplama prosedürleri http://people.scs.carleton.ca/~lanthier/teaching/ProcessingNotes/COMP1405_Ch1_IntroductionToComputerScience.pdf
http://people.scs.carleton.ca/~lanthier/teaching/ProcessingNotes/COMP1405_Ch2_VariablesAndControlStructures.pdf
9 Veri Toplamanın Temelleri https://www.edx.org/course/computational-thinking-and-big-data-2
https://www.youtube.com/watch?v=H4bf_uuMC-g
10 Veri analizi https://www2.eecs.berkeley.edu/Courses/CSC8R/
https://www.youtube.com/watch?v=LtScY2guZpo
11 Veri görselleştirmesi ve sunumu https://sites.google.com/view/trafalgar/knowit/data-representation
12 Vaka çalışması – 1
13 Vaka çalışması – 2
14 Final Hackaton


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

• Curzon, Paul, and Peter W. McOwan. The power of computational thinking: Games, magic and puzzles to help you become a computational thinker. World Scientific Publishing Company, 2017.
• Riley, David, and Kenny A. Hunt. Computational thinking for the modern problem solver. Chapman and Hall/CRC, 2014.
• Ferragina, Paolo, and Fabrizio Luccio. Computational Thinking: First Algorithms, Then Code. Springer, 2018.


DİĞER KAYNAKLAR

1. R. Kowalski, Computational Logic and Human Thinking: How to be Artificially Intelligent Cambridge University Press; first edition (August 22, 2011).
2. M. Badger, Scratch 1.4: A Beginner’s Guide. Packt Publishing (July 17, 2009).
3. T. Gaddis, Starting Out with Alice: A Visual Introduction to Programming. Addison-Wesley, 2nd Edition(2010)
4. J. Zelle, Python Programming: An Introduction to Computer Science, Franklin, Beedle & Associates, Second edition (May 18, 2010)
5. S. Welch, From Idea to App: Creating iOS UI, animations, and gestures (Voices That Matter), New Riders Press (2011)
6. Appropriate articles from Communications of the ACM, IEEE Computer and IEEE Spectrum. (Approximately 1 article per 1-2 lectures).
7. Guzdial, Mark (2008). "Education: Paving the way for computational thinking". Communications of the ACM. 51 (8): 25
8. Edwin Kooge, Natasha Walk, and Peter C. Verhoef, (2016) Creating Value with Big Data Analytics: Making Smarter Marketing Decisions
9. http://people.scs.carleton.ca/~lanthier/teaching/ProcessingNotes


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 10 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 1 30
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 12 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 30
Final Sınavı - -
Total: 39 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev10220
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık12020
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12224
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar29.519
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):125


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5
OC1   1      
OC2     1    
OC3     1    
OC4     1    
OC5         2
OC6     1