DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Bitirme Projesi SGS 580 Güz 00+00+00 Zorunlu 0 15
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Aslı Togan Eğrican
Dersin Amacı: Dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin gözetimli ve bağımsız proje çalışması yapabilme becerisini kazanması ve geliştirmesidir.
Bu bağlamda öğrenciler proje danışmanının kabul ettiği bir konu üzerinde araştırma yaparak sonuçlarını kabul onayı almak üzere sunar
Dersin İçeriği: Proje çalışması problemi, amacı, kapsamı ve yöntemini öneri olarak sunmak. Çalışmanın gerektirdiği literatür taramasını yapmak, incelemeler ve analizler gerçekleştirmek, veri ve modelleri sunmak. Projenin araştırma inceleme sonuçlarını akademik olarak kabul edilebilir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Proje önerisi hazırlamak
  • 2- Proje konusunda analitik çalışmalar yapmak
  • 3- Araştırma sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak
  • 4- Proje çalışması sonuçlarını akademik olarak kabul edilebilir içerik ve biçimde sunmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Proje çalışması ve araştırma yöntemleri, analitik yaklaşım ve inceleme araçları kullanımı, araştırma sonuçlarının proje raporu olarak sunumu.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
2 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
3 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
4 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
5 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
6 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
7 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
8 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
9 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
10 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
11 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
12 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
13 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4
14 Proje çalışması yapmak ve sonuçlarını sunmak Gözetim altında ve bağımsız inceleme ve araştırmalar yapmak 1, 2, 3, 4


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Proje danışmanı tarafından önerilen kitaplar, makaleler, dokümanlar ve ilgili diğer materyaller.


DİĞER KAYNAKLAR

Proje danışmanının belirttiği diğer kaynaklar.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 100
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 1 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati000
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması1100100
Proje1200200
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj17575
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):375


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2                        
OC3                        
OC4