DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Medeni Hukuk Yönüyle Adil Yargılan ÖH 645 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ile ilgili bilgi birikimi edinmek ve özel olarak medeni hukuk yargılamalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına ilişkin analizler yapmak.
Dersin İçeriği: AİHS’in 6. maddesinin kapsamı ve norm alanı, 6. madde kapsamında Mahkeme kavramı, Mahkemelerin Bağımsızlık ve Tarafsızlığı, 6. maddeye ilişkin usuli gereklilikler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- AİHM’nin adil yargılanma hakkı kapsamında medeni hukuk yargılamalarına yaklaşımını öğrenmek ve konuyla ilgili içtihadı değerlendirme becerisi kazanmak.
  • 2- AİHM’nin adil yargılanma hakkı kapsamında medeni hukuk yargılamalarına yaklaşımını öğrenmek ve konuyla ilgili içtihadı değerlendirme becerisi kazanmak.
  • 3- bu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımı ve Tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kapsam: Medeni Hak ve Yükümlülükler Kavramı ve AİHS Md. 6/1’in Uygulanabilirlik Şartları a. Uyuşmazlık b. İç hukukta tanınmış savunulabilir hak c. Hakkın medeni niteliği D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 203-206.
2 AİHS Md. 6’nın Kapsamının Genişlediği Haller ve Kapsam Dışında Kalan Konular D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 206-228.
3 Karar İncelemesi ve Tartışma Belirtilen kararlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
4 Mahkemeye Başvuru Hakkı a. Başvuru Hakkı / Sınırlamalar ve Erişim b. Adli Yardim D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 287-302.
5 Mahkeme Kavramı I. a. Özerkliği b. Yargı Yetkisi c. Kararların İcrası: Kesinleşmiş kararın icrasını isteme hakkı D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 287-302.
6 Mahkeme Kavramı II. d. Bağımsızlık ve Tarafsızlık D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 287-302.
7 Usuli Gereklilikler I. a. Hakkaniyet (Kapsam, Dördüncü Derece, Çelişmeli Yargılama, Silahların Eşitliği, Delil getirme (Tanık, Bilirkişi), Yargı Kararlarını Gerekçelendirme) D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 248-274.
8 Karar İncelemesi ve Tartışma Belirtilen kararlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
9 Usuli Gereklilikler II. b. Kamuya Açık Duruşma D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 274-281.
10 Karar İncelemesi ve Tartışma Belirtilen kararlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
11 Usuli Gereklilikler III. c. Yargılamaların Uzunluğu (Makul Süre Şartı) D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss.281-287.
12 Karar İncelemesi ve Tartışma Belirtilen kararlar okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.
13 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde 6. Madde Yükümlülükleri (Avotins v. Latvia Kararı) Avotins v. Latvia, GC, App. No. 17502/07, 23 May 2016.
14 Genel Değerlendirme - Tartışma Belirtilen kaynaklardaki ilgili bölümler okunarak derse hazırlıklı gelinmelidir.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

D.J. Harris-M. O’Boyle-E.P. Bates-C. M. Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013, ss. 203-302.
W. Schabas, The European Convention on Human Rights A Commentary, Oxford University Press, 2017, ss. 264-298.


DİĞER KAYNAKLAR

Seçilmiş Kararlar Listesi:
Baka v. Hungary [GC], no. 20261/12, ECHR 2016.
Naït-Liman v. Switzerland [GC], no. 51357/07, 15 March 2018.
R.P. and Others v. the United Kingdom, no. 38245/08, 9 October 2012.
Ramljak v. Croatia, no. 5856/13, 27 June 2017.
British American Tobacco v. Netherlands, no: 19589/92, 20 November 1995.
Brozicek v. Italy, no: 10964/84, 19 December 1989.
Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, 23 June 1981, Series A no. 43.
Micallef v. Malta, (GC), no: 17056/06, 15 October 2009.
Kübler v. Germany, no: 32715/06, 13 January 2011.
Kamenos v. Cyprus, no. 147/07, 31 October 2017.
Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, ECHR 2003-IX


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Sunum/Jüri 2 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Sunum/Jüriye Hazırlık21530
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı143.543.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3