DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Örün Servisleri CE 502 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 8.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Programming
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Arif Selçuk ÖĞRENCİ
Dersin Amacı: provide a foundation for analyzing and designing enterprise web services.
Dersin İçeriği: Web services in enterprise applications XML SOAP WSDL UDDI implementation of web services advanced topics (conversations, transactions, security, QoS, mobile and wireless services, services management) in web services.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Web servislerindeki temel kavramları (SOAP, WSDL, UDDI) ve altında yatan XML teknolojisini açıklayabilme becerisi.
  • 2- Güncel bir geliştirme platformu kullanarak web servisleri tasarlama ve yaratma becerisi.
  • 3- İleri konuların temel web servisleri ile ilişkisini ve bunlara etkisini açıklayabilme becerisi.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri -


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Overview of web services To be arranged later.
2 XML To be arranged later.
3 XML To be arranged later.
4 SOAP (Simple Object Access Protocol) and WSDL (Web Services Description Language) To be arranged later.
5 Creating web services and web service clients To be arranged later.
6 Creating web services and web service clients To be arranged later.
7 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) and publishing web services To be arranged later.
8 Conversations To be arranged later.
9 Workflow To be arranged later.
10 Transactions and Security To be arranged later.
11 1QoS (Quality of Service), and Mobile Applications To be arranged later.
12 Services management and future trends To be arranged later.
13 Project presentations To be arranged later.
14 Project presentations To be arranged later.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. Developing Enterprise Web Services, An Architects`s Guide, S. Chatterjee and J. Webber, Prentice Hall, 0131401602.
2. SW501 – Introduction to Web Services with IBM Rational Application Developer, IBM Course Notes


DİĞER KAYNAKLAR

1. Service Oriented Architecture, Thomas Erl, Prentice Hall, 0131428985
2. .NET Web Services, Keith Ballinger, Addison Wesley, 0321113594
3. XML Teknolojisi, Deniz Kılınç, Beta & Netsis, 9752953611


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 30
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje15050
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık13030
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):194


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3