DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Veritabanı Tasarım ve Yönetimi IT 526 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 8.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Hasan DAĞ
Dersin Amacı: İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlamak. Öğrenciler, ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminde bir geliştirme yaparken çözümleme, tasarım ve gerçekleme işlemlerini yerine getirebileceklerdir. Özellikle öğrencilerin yapabilecekleri işler şunlardır:
? Bir işin çözümlenmesi ve içerdiği süreçlerin modellenmesi (formel sistem çözümleme),
? E-R (varlık-ilişki) diyagramları kullanarak kavramsal veri tabanı tasarlamak,
? Kısıtları belirlemek,
? Veri tabanı nesnelerini (tablo, kısıt, indeks, vb.) gerçeklemek ve yürütmek SQL ve depolanmış yordamlar/işlevler ve tetikleyiciler kullanarak veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmek,
? Veri tabanı sunucusuyla etkileşim için gerekli ortamları/araçları etkin bir şekilde kullanabilmek,
? Profesyonel bir veri tabanı sunucusunun kurulumunu ve bakımını yapabilmek,
? Belirli bir iş için, takım halinde çalışarak bir veri tabanı tasarımı ve geliştirmesi yapabilmek,
? Veri tabanı projesi için gerekli dokümantasyonu ve sunumu hazırlamak ve sunumu yapmak.
Dersin İçeriği: Veri tabanı yönetim sistemlerive bilişim veri modelleme E-R diyagramları kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri tabanı tasarımı kısıtların modellenmesi veri tabanı mimarileri ve ilişkisel veri tabanı modeli SQL: sorgulama, DML, DCL, DDL işlemleri depolanmış yordamlar/işlevler ve tetikleyiciler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Veri tabanı yönetim sistemi kavramını, bileşenlerini ve IT dünyasındaki önemini anlamak.
  • 2- Verilen bir iş tarifini çözümleyerek kısıtları da içeren kavramsal veri tabanı tasarımı (ER diyagramı) yapabilmek ve bu tasarımı mantıksal tablo tasarımına dönüştürerek fiziksel veri tabanı ortamında gerçekleyebilmek (SQL kullanarak ve veri tabanı sunucusunun araçlarını kullanarak).
  • 3- SQL kullanarak iş süreçlerinde gerekli sorgulamaları ve diğer işlemleri yapabilmek
  • 4- Belirli bir iş için, takım halinde çalışarak bir veri tabanı tasarımı ve geliştirmesi yapabilmek, gerekli dokümantasyonu ve sunumu hazırlamak ve sunumu yapmak.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıfta yüzyüze dersler, ödev, proje, vize ve final sınavları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Veri tabanı yönetim sistemleri Kavramsal modelleme Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
2 Kavramsal modelleme: ilişkiler ve kısıtlar Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
3 Mantıksal veri tabanı tasarımı: ER modeli Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
4 Genişletilmiş ER diyagramı ve UML modeli Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
5 ER Modelinden İlişkisel Modele Geçiş Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
6 İlişkisel Cebir Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
7 Vize
8 SQL: SELECT ifadesi Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
9 SQL: Tek satır fonksiyonları Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
10 SQL: Grup fonksiyonları Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
11 SQL: Bağlar Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
12 SQL: Alt sorgular ve küme işlemleri Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
13 Depolanmış yordamlar ve fonksiyonlar Ders Kitabındaki İlgili Bölüm
14 Proje sunumları ve tartışma Ders Kitabındaki İlgili Bölüm


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Fundamentals of Database Systems, Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe


DİĞER KAYNAKLAR

1. Designing Effective Database Systems [elektronik kaynak/electronic resource], R. Riordan, Safari Books Online, 2005. KHÜ: QA76.9 .D26 R54 2005
2. Database System Concepts, A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan, McGraw Hill, 6th ed., 2011. KHÜ: QA76.9.D3 S55 2011
3. Fundamentals of Database Management Systems [elektronik kaynak/electronic resource] 2nd ed., M. L. Gillenson, Safari Books Online, 2012. KHÜ: XX(276592.1)
4. Database Systems [elektronik kaynak/electronic resource] : Concepts, Design and Applications 2nd ed., S. K. Singh, 2011. KHÜ: XX(278301.1)
5. Database Management Systems, G. V. Post, 2002. KHÜ: QA76.9.D3 P67 2002
* KHÜ: KHÜ Bilgi Merkezi kayıt numarası/


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 2 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 3 30
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje14040
Ödev21020
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler4728
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar31030
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):190


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2                        
OC3                        
OC4