DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Dünya Tarihi ve Medeniyetleri CF 104 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: İletişim Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Öğrencilerin:
 Beşeri ve sosyal bilimlerdeki başlıca konseptleri öğrenmeleri,
 Bu konseptlere dayanan ve onlardan faydalanan sosyal bilimlere ait teorilerle
tanışık olmaları
 Kurumsal olarak çerçevelenmiş ve zaman ve mekan içinde değişen konseptlere dair bir anlayış geliştirmeleri,
 Eleştirel düşünme ve analiz edebilme kapasitesi geliştirmeleri,
 Konuya dair başlıca okumaları yapabilme ve hem sözlü hem de yazılı olarak
argüman oluşturabilmeleri, beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilerin dört yıllık üniversite eğitimleri süresince karşılacakları uygarlık, tarih, zaman, mekan, mitler, din, birey, toplum, aile, devlet, uşus, ırk, toplumsal cinsiyet, kültür, küreselleşme gibi ö konseptlerin içerikleri ve sosyal bağlamlarına odaklanır. Neredeyse kronolojik bir sıra izlenerek, bu ders öğrencilerin belli gelişmelere sebep olan tarihi bağlamları ve entellektüel şartları anlamalarına olanak verecektir. Kapsayıcı tema uygarlığı ve farklı uygarlık nosyonlarını nasıl anladığımızı görmek ve dünyayı nasıl algıladığımız günlük pratiklerimizi nasıl oluşturduğumuzu kavramaktır. Ders dünyanın başlangıcından itibaren olan periyottan- bilimsel,dinsel ve mitlere özgü başlangıç hikayelerinde tasvir edildiği gibi- kolonyalist dönemleri ve 20.yy’ın başlarına kadar olan devrimleri kapsayacaktır. Öğrenciler birincil ve ikincil kaynaklardan yaptıkları okumalardan ve izledikleri tarih, aile, din, şehir ve/veya ulus izleği etrafında dönen belgeseller ve/veya uzun metrajlı filmlerden derslerde işlenen konseptler göz önünde bulundurularak faydalanacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sosyal bilimlerdeki başlıca konseptlerden faydalanabilecek pozisyonda olmak
  • 2- Uygarlık tarihi ve gelişimi ile ilgili kapsayıcı bir anlayış geliştirmek
  • 3- Akademik olarak düşüncelerini açıklama ve tartışma kapasitesine sahip olmak
  • 4- ‘Neden’ ve ‘Nasıl’ sorularını cevaplayabilmeyi öğrenmek
  • 5- Kısa analitik değerlendirme yazıları yazabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders temel olarak konu anlatımları ve tartışma oturumlarından oluşmaktadır- tartışma oturumlarında aktif katılım zorunludur. Müfredattaki okumalar konu anlatımları ve tartışma oturumlarını tamamlayacak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerden ders materyallerini okumuş olarak gelmeleri ve tartışma oturumlarında bu okumalar hakkındaki düşüncelerini belirtmeleri beklenmektedir. Okumalardan ve konu anlatımlarından hazırlanacak olan 20 puan değerinde ders içi quiz yapılacaktır. Öğrencilerden ayrıca okumalar ve konu anlatımları baz alınarak değerlendirme yazıları yazmaları ve bu yazıları Blackboard sistemine yüklemeleri beklenecektir. ( 20 Puan ) Dersi başarıyla tamamlamak için gerekli son koşul ise, dönem projesi ve final sınavı olacaktır. Dönem projesi ve final sınavı hakkında ayrıntılı bilgi sınıfta verilecektir. Dersler süresince film gösterimleri yapılabilir. ( film adı, gösterim zamanı ve yeri duyurulacaktır.) Öğrencilerin film gösterimlerine katılımları zorunludur. Not : Dersi başarıyla tamamlamak için minimum p katılım zorunludur.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tanışma ve Ders Planı
2 Dünyayı Keşif Okuma: Gaugin, Paul. Paul Gaugin's Intimate Journals, selections. Film: Black and White in Color (Jean-Jacques Annaud, 1976)
3 Fransız Devrimi ve Diğer Devrimler Okuma: Duyurulacak Film: Queimada! (Burn!, İsyan!) (Gillo Pontecorvo, 1969)
4 Ulusları Hayal Etmek Okuma: Anderson, Benedict, Imagined Communities, selections Film: The Battle of Algiers (Gillo Pontecorvo, 1966)
5 Sosyal Olanı Hayal Etmek Okuma: Durkheim, Emile, “The Division of Labor in Society,” in Classical Sociological Theory, Craig Calhoun et al. (eds), selected pages. Film: Modern Times (Charles Chaplin, 1936)
6 Irk ve Toplumsal Cinsiyet Okuma: Duyurulacak Film: TBA.
7 Sanat, Toplum ve Modernite Okuma: Duyurulacak Film: Duyurulacak
8 Devlet, Bürokrasi ve Kurumlar Okuma: Weber, Max, “Bureaucracy,” in Classical Sociological Theory, Craig Calhoun et al. (eds), selected pages. Film: The Trial (Orson Welles, 1962)
9 Birey, Öz ve Kimlik Okuma: Freud, Sigmund, “Civilization and its Discontents,” in Classical Sociological Theory, Craig Calhoun et al. (eds), selected pages. Film: Duyurulacak
10 Yüksek, Alt ve Kitle Kültürü Okuma: Duyurulacak Film: Duyurulacak
11 Medya Olayları, Medya Dünyası Okuma: Duyurulacak Film: News Room (TV Series, Created by Aaron Sorkin, 2012)
12 Göçler ve Seyahatler Okuma: Castles, Stephen and Mark J. Miller, The Age of Migrations, selections. Film: Otobüs (Bus) (Tunç Okan, 1975) & What Have I done to Deserve This (Pedro Almadovar, 1984)
13 Küreselleşme ve Diğer Şeyler Okuma: Stiglitz, Joseph E., Globalization and its Discontents, selections. Film: Up in the Air (Jason Reitman, 2009)
14 Tekrar ve Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bütün kurs materyalleri Blackboard ve Bilgi Merkezi üzerinden erişilebilir olacaktır.
Gaugin, Paul. Paul Gaugin's Intimate Journals,selections.
Anderson, Benedict, Imagined Communities, selections
Durkheim, Emile, “The Division of Labor in Society,” in
Classical Sociological Theory, Craig Calhoun et al. (eds), selected pages.
Weber, Max, “Bureaucracy,” in Classical Sociological
Theory, Craig Calhoun et al. (eds), selected pages.
Freud, Sigmund, “Civilization and its Discontents,” in Classical Sociological Theory, Craig Calhoun et al. (eds), selected pages.
Castles, Stephen and Mark J. Miller, The Age of Migrations, selections.
Stiglitz, Joseph E., Globalization and its Discontents, selections.


DİĞER KAYNAKLAR

Films


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 1 10
Proje 1 10
Ödev 2 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 20
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati31442
Proje166
Ödev2510
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler12112
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar22040
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 2 1   3        
OC2 1   1     2        
OC3                    
OC4 3 2 1 1 2 3        
OC5 1           3