DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tüketici Davranışları AD 215 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin:
1.Pazarlama iletişimi elementlerini ve tüketici davranışını anlamak, cevaplamak ve-veya değiştirmek için bütünleştirmeyi anlamalarını
2.Pazar bölümlemesi, hedef kitle seçimi ve pozisyon oluşturma stratejileri geliştirmeyi öğrenmeleri
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Ders, tüketici davranışını etkileyen temel pazarlam
a ve promosyon kavramlarını irdeler.
Derste öğrenciler bölümleme, hedef kitle oluşturma
ve pozisyon oluşturma stratejileri
geliştirmeyi deneyimleyeceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tüketicilerin karar süreçlerini etkileyen başlıca kişisel, sosyal ve kültürel faktörlerin tespit edebilmek
  • 2- Tüketimle ilgili kararlarda tüketicilerin geçtiği a şamaları anlamak ve analiz etmek
  • 3- Tüketicilerin nasıl karar verdiklerinin özünü anlamak ve pazarlamacılar için anlamını değerlendirmek
  • 4- Reklamcılığın tüketicilerin karar verme süreçlerine nasıl etki ettiğini anlamak
  • 5- Eleştirel düşünmeyi, kültürlerarası farklılıkları,yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel destekli ders slaytları, makaleler, basılı ve tv reklamları, yüzyüze tartışma, soru&cevap.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Pazarlamanın temelleri Schiffman and Kanuk Ch. 1
2 Bölümleme ve hedef kitle Schiffman and Kanuk Ch. 3
3 Algı Schiffman and Kanuk Ch. 6
4 Motivasyon ve değer Schiffman and Kanuk Ch. 4
5 Kişilik Schiffman and Kanuk Ch. 5
6 Hayat tarzları
7 Ara sınav
8 Tavır ve ikna Schiffman and Kanuk Ch. 8
9 Grup etkisi ve fikir liderliği Schiffman and Kanuk Ch. 10
10 Alışveriş deneyimi
11 Alt kültürler Schiffman and Kanuk Ch. 13
12 Grup projesi sunumları
13 Grup projesi sunumları
14 Grup projesi sunumları


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Consumer Behavior by Schiffman, Leon and Kanuk, Leslie


DİĞER KAYNAKLAR

İnternet materyalleri, ödevler ve projeler.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 20
Ödev 4 20
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje16060
Ödev4416
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı11717
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 3 1 3     2 3  
OC2           3     3  
OC3 2 3 3 1            
OC4         3 3     3  
OC5   1     1     2