DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Reklamcılıkta Pazarlama Araştırması AD 319 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 6
Akademik Birim: Reklamcılık
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Perrin ÖGÜN EMRE
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin
1.Pazarlama araştırması kavram ve metodlarını reklamcılık disiplini için incelemesi ve reklamcılıktaki uygulama alanlarını öğrenmesi ve bu metodları kullanması
2.Pazarlama araştırmasının reklamdaki uygulamalarını, stratejilerini, ve amaçlarını inceleyerek pazarlama araştırmasının belli alanlarında derinlemesine anlayış ve yetenek geliştirmesi
beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Kitaplar, makaleler, tartışma konuları, sınıf içi egzersizler.
Nicel ve nitel yöntemler, veriye bilgiye çevirebilme, çeşitli araştırma problemleri ve bunlara bağlı olarak araştırma yöntemleri, tüketici araştırmaları, araştırmaların reklamdaki uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Reklamcılıkta karşılaşılan problemleri araştırma sorusu olarak formüle edebilecek ve bu soruyu yanıtlamaya uygun metodu seçerek araştırma sonuçları elde edecek, bu sonuçları yorumlayacak, yorumlara dayalı stratejiler önerebilecek seviyeye gelmiş olmak
  • 2- Müşterileri ve onların servis, ürün ve fikirlerle olan ilişkilerini anlamada var olan temel tartışmalı durumlar hakkında bilgi edinmek
  • 3- Reklamcılık stratejileri alanındaki problemleri araştırma konularına dönüştürmek ve bu konular hakkında bilgi ve veri edinmek için doğru metodu kullanabilmek
  • 4- Araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek ve reklamcılık stratejisi önerisinde bulunabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri - Görsel destekli sunumlar.
 - Sınıf içi tartışmalar ve soru & cevap oturumları.
 - Ara sınav
 - Final sınavı
 - Final projesi - Öğrenciler her haftanın işlenecek konular için belirlenmiş metinleri önceden okuyarak derse gelmelidir.
 - Dersin son bir saati önceki haftanın dersiyle ilgili eleştirel sorgulamalara yer verecek şekilde tasarlanmıştır ve öğrenciler bu tartışmalara ve soru cevaplara hazırlıklı olmalıdır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Bilgi nedir? Araştırma nedir? Bölüm 1 (A Framework for Design) ve Bölüm 7 (The Use of Theory) Creswell, John (2003) ?Research Design?, 2nd Edition, Sage Publications.
2 Nitel ve Nicel Yöntemler: Giriş Haire, Mason (1950) ?Projective Techniques in Marketing Research,? Journal of Marketing, 14(5), 649-656
3 Nitel Yöntemler: Pazarlama Araştırması için Etnografi Kjeldgaard, D., Csaba, F. and G. Ger (2006), Grasping the Global: multi-sited Ethnographic Market Studies, in Handbook of Qualitative Research in Marketing, ed. R. Belk, 521-533.
4 Nitel Yöntemler: Derinlemesine Mülakat Cotte, J. and G. Kistruck (2006), Discerning marketers? meanings: depth interviews with sales executives, in Handbook of Qualitative Research in Marekting, ed. R. Belk, 465-475. Hogg, M. and Garrow, J. (2003), ?Gender, Identity, and the Consumption of Advertising,? Qualitative Market Research, 6 (3), 160-174.
5 Nitel Yöntemler: Odak Gruplar Bölüm 1 (Overview of Focus Groups) Krueger, Richard A. and Mary A. Casey (2009), from Focus Groups, 4th Edition, Sage Publications.
6 Nitel Yöntemler: Netnografi ve Dijital Etnografi Bölüm 3 (Researching Online: Methods) ve Bölüm 4 (The Method of Netnography) from ?Netnography? by Robert Kozinets, Sage Publications, 2010. Catterall, M. and P. Maclaran (2006), ?Focus Groups in Marketing Research,? in Handbook of Qualitative Research in Marketing, ed. R. Belk, 255-267
7 Ara Sınav Öğrencilerin önceki haftalardaki kaynakları ve ders slaytlarını okumuş olması ve bilmesi beklenmektir.
8 Nicel Yöntemler: Reklamcılık/Pazarlama Problemini Araştırma Sorusuna Dönüştürme Spector, Laraine (2005) ?Grasping the Strange and Irrational Ways Consumers Behave,? Virtual Strategist, 7 (Spring), 1-7.
9 Nicel Yöntemler: Ölçme ve Ölçekler Bölüm 12 Malhorta, Naresh ve David Birks (2006), Marketing Research: An Applied Approach, 3rd European Edition, Pearson.
10 Nicel Yöntemler: Anket Tasarlama Wiley et al. (2007), An Experimental Study of Female Tweeners? Evaluative Beliefs Regarding Ads, Attitude Toward the Ad, and Purchase Intent for Fashion Apparel,? Young Consumers, 8 (2), 119-127.
11 Nicel Yöntemler: Anket Sonuçlarını Değerlendirme Bölüm 17 Malhorta, Naresh ve David Birks (2006), Marketing Research: An Applied Approach, 3rd European Edition, Pearson.
12 Basit İstatistiki Testler
13 İçerik Analizi Baker, Michael J. and Gilbert A. Churchill, Jr. (1977), ?The Impact of Physically Attractive Models on Advertising Evaluations,? Journal of Marketing Research, 14 (November), 538?55.
14 Genel Tekrar Derste işlenmiş tüm kaynaklardan ve dersin ana argümanlarından bu esnada öğrencilerin haberdar olması beklenmektedir.


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Creswell, John C. (2003), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2nd Edition, Sage Publications.
Kozinets, Robert V. (2010), Netnography: Doing Ethnographic Research Online, Sage Publications.
Malhorta, Naresh and David Birks (2006), Marketing Research: An Applied Approach, 3rd European Edition, Pearson.
Cotte, J. and G. Kistruck (2006), Discerning marketers? meanings: depth interviews with sales executives, in Handbook of Qualitative Research in Marekting, ed. R. Belk, 465-475.
Kjeldgaard, D., Csaba, F. and G. Ger (2006), Grasping the Global: multi-sited Ethnographic Market Studies, in Handbook of Qualitative Research in Marketing, ed. R. Belk, 521-533.
Haire, Mason (1950), Projective Techniques in Marketing Research,? Journal of Marketing, 14(5), 649-656.


DİĞER KAYNAKLAR

Makale listesi, makaleler, ve ders notları Blackboard platformu üzerinden öğrencilerle paylaşılacaktır.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 20
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 14 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Proje14040
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14228
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11616
Final Sınavı12424
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1     3 3   3 2 3    
OC2                    
OC3                    
OC4