DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Devlet Teorileri LW 125 Güz 02+00+00 Zorunlu 2 4.0
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Seviye Belirtilmemiş
Dersin Koordinatörü: Mehmet AKAD
Dersin Amacı: Devletin temellerini ve birey-devlet ilişkisinin tarihsel gelişimini ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak. Devlet-birey ilişkisinin modern toplumda ulaştığı boyutun kavranmasını sağlamak.

Dersin İçeriği: Devlet kavramının oluşumu ve gelişimi, Sokrates, Platon, Aristotales gibi önemli düşünürlerin devlet ve demokrasi kavramlarına ilişkin görüşleri ile açıklanmaktadır. Ardından Orta Çağ ve Modern Çağ`da toplum, devlet ve hukuk kavramlarının ilişkisi, özellikle Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau gibi modern düşüncenin öncülerinin görüşleri ışığında ele alınmaktadır. Ayrıca küreselleşme gibi çağımızın önemli akımları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Devlet Kavramı ve Devlet Teorileri
  • 2- Eski Yunan ve Roma'da Siyasal Düşünce
  • 3- Modern Çağ'da Siyasal Düşünce
  • 4- Küreselleşme
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş, Temel Kavramlar
2 Eski Yunan`da Siyasal Düşünce-Platon, Aristoteles, Helenistik Okullar
3 Roma İmparatorluğu`nda Siyasal Düşünce
4 Orta Çağda Devlet Anlayışı
5 Modern Siyasal Düşüncenin Doğuşu-Machiavelli, Bodin, Hobbes
6 Liberalizm ve Parlamenter Sistem-Locke, Rousseau
7 Egemenlik ve Demokrasi-Güçler Birliği İlkesi
8 Güçler Ayrılığı İlkesi-Montesquieu
9 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ve Liberal Devletin Temel Öğeleri
10 Liberal Demokrasi ?Sivil Toplum, Siyasal Toplum, Tocqueville, Amerikan Demokrasisi
11 Ekonomik İktidar-Siyasal İktidar İlişkisi ve Küreselleşmenin Siyasal Anlamı
12 Küreselleşme ve Ulus Devlet
13 Küreselleşme ve Demokrasi
14 Küreselleşme ve Türkiye


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Akad, Mehmet-Dinçkol, Vural Bihterin, Bulut, Nihat,Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları, 2016


DİĞER KAYNAKLAR

GENEL KAMU HUKUKU, MEHMET AKAD-BIHTERIN VURAL DINÇKOL- BULUT NİHAT, DER YAYINLARIDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati21428
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler31442
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2 2 2 3 3 3    
OC2 1 3 3              
OC3   3 3 3         2 2
OC4     3 3 3 3   2 1 2