DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
International Law II LW 208 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Yavuz Aslan
Dersin Amacı: Dersin amacı devletlerarası ilişkileri düzenleyen temel hukuk sistemini ve kuralları açıklamak, birincil aktör olan devlet başta olmak üzere uluslararası topluluğun hukuki çerçevesini incelemektir
Dersin İçeriği: Uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, devletlerin güç kullanımı uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl çözümü olarak uluslararası yargı mekanizması, işleyişi ve önemi, Birleşmiş Milletler Örgütü, rolü, organları ve faaliyetleri dersin temel konuları olarak verilecektir. Uluslararası hukukta insan hakları öğesi ve uluslararası insancıl hukuk konularına değinilecektir. .
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
 • 1- Uluslararası Hukukta devletin sorumluluğunu anlayabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme.
 • 2- Uluslararası Hukukta devletin sorumluluğunu ve tazminat yöntemlerini anlayabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme.
 • 3- Uluslararası hukukta deniz alanlarının sınırlandırılmasını anlayabilme, farklı deniz alanlarının niteliklerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme
 • 4- Türkiye?nin deniz hukukuna dair sorunları ile ilgili bilgi sahibi olabilme ve bu konularda çözüm yöntemleri geliştirebilmek için temel bilgilere sahip olma.
 • 5- Uluslararası hukukta kıta sahanlığı ve açık denizlerde devletlerin sahip oldukları haklar ve uygulama hakkında bilgi sahibi olma.
 • 6- Öğrenci Uluslararası Hukukta kuvvet kullanma yasağını inceler ve öğrenir
 • 7- Öğrenci Uluslararası Hukukta kuvvet kullanma yasağının istisnalarını inceler ve öğrenir.
 • 8- Öğrenci Uluslararası Hukukta kuvvet kullanma yasağı kapsamına meşru müdafaa hakkını kullanımı ve yansımalarını öğrenir.
 • 9- Öğrenci Uluslararası Hukukta kuvvet kullanma yasağı çerçevesinde insancıl müdahale kavramını öğrenir ve yansımalarını inceler.
 • 10- Uluslararası Hukukta uluslararası örgütlerin önemini ve işlevini anlar ve özel olarak Birleşmiş Milletlerin yapısını öğrenir.
 • 11- Uluslararası hukukta insan haklarının korunmasına dair temel kavramları ve sistematiği anlar ve kavrar.
 • 12- Öğrenci Uluslararası Hukukta silahlı çatışmalar ve bunların düzenlenmesine dair hukuki çerçeveyi öğrenir.
 • 13- Uluslararası hukukta çevrenin korunmasına dair temel kavramları ve sistematiği öğrenir ve kavrar.
 • 14- Öğrenci Uluslararası Hukukta hava ve uzay alanlarının hukuki düzenlenmesine dair çerçeveyi öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Uluslararası hukukta devletin sorumluluğu
2 Uluslararası hukukta devletin sorumluluğu-tazmin yöntemleri
3 Deniz hukuku-deniz alanlarını sınırlandırılması-esas hat-iç sular-karasuları
4 Deniz hukuku--bitişik bölge-münhasır ekonomik bölge
5 Deniz hukuku--kıta sahanlığı-açık denizler
6 Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı-tanımı
7 Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı-İstisnalar
8 Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı-Meşru Müdafaa Hakkı
9 Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı- insancıl müdahale
10 Uluslararası hukukta kuvvet kullanımı- BM-NATO uygulamasından örnekler
11 Uluslararası insan hakları koruma sistemi
12 Uluslararası insancıl hukuk-silahlı çatışmalar-sivillerin korunması-Cenevre Sözleşmelerinde ağır ihlaller
13 Uluslararası çevre hukuku ve çevrenin korunması
14 Uluslararası uzay ve hava hukuku


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

- GÜNDÜZ, ASLAN, MİLLETLERARASI HUKUK, (ED. R. VOLKAN GÜNEL), ISTANBUL, 2013, BETA.
PETER MALANCHZUK, AKEHURT?S INTERNATİONAL LAW, ROUTLEDGE, 2011.


DİĞER KAYNAKLAR

- BROWNLİE, IAN, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, OUP, 2006.
- PAZARCI, HÜSEYİN, ULUSLARARASI HUKUK DERSLERİ, TURHAN YAYINLARI, ANKARA, 2009.
-Bowett, D. W. "Self-Defence in International Law", Manchester University Press, (1958)
Cassese, A, International Law, OUP, (2001)
Dixon M. & MCCorqupdale, "Cases and Materials on International Law", 4th Edition, OUP, (2003)
Gray, C. "International Law and the Use of Force", OUP (2011)
Higgins, R, "Problems & Process, International Law and How we Use it", Clarendon Press, Oxford (1994)
Jennings, R. and Watts, A. (Editors), Oppenheim`s International Law, Vol. 1, Longman (1992)
Sarooshi, D. "The United Nations and Development of Collective Security", OUP, Oxford, (1999)
Simma, B. "The Charter of the United Nations", A Commentary, OUP, Oxford (2002)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev22550
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler21020
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı122
Toplam İş Yükü (saat):115


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1
OC2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1
OC3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 1
OC4 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2
OC5 1 1 2 1 3 2 1 3 1 1
OC6 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1
OC7 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2
OC8 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
OC9 3 3 1 1 2 2 2 1 2 1
OC10 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2
OC11 1 3 2 3 2 1 1 2 3 1
OC12 3 1 2 3 2 1 3 2 1 1
OC13 1 2 1 3 2 1 2 3 1 1
OC14 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1