DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Vergi Uyuşmazlıkları (Seçimlik) LW 340 Bahar 02+00+00 Seçmeli 2 3.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar YOK
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Çağrı Mardin
Dersin Amacı: Vergi uyuşmazlıklarının yüksek yargı kararları (Danıştay) ışığında açıklanması, sunulması ve değerlendirilmesi yoluyla 5. Yarıyılda alınmış olan Vergi Hukuku bilgilerini uygulama yeteneklerini geliştirmek.
Dersin İçeriği: Vergi uyuşmazlıklarının ortaya çıkışı, nedenleri ve çözüme kavuşturulması (yönetsel ve yargısal yerler itibariyle), yüksek yargı kararları ışığında özellikli konuların irdelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Vergi Uyuşmazlığı
  • 2- Vergi Uyuşmazlığının Nedenleri
  • 3- Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
  • 4- Vergi Uyuşmazlığının Yönetsel Yollarla Çözümü
  • 5- Vergi Uyuşmazlığının Yargısal Yollarla Çözümü
  • 6- Vergi Davalarına İlişkin Hukuki ve Yönetsel Özellikli Durumlar
  • 7- 6183 sayılı Yasa Kapsamındaki Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Etkileşimli, katılımcı ve tartışmalı olarak vergi konularının öğretim üyesi tarafından anlatılması. Gerektiğinde merak eden, soran ve araştıran öğrencilerle ders dışında tartışma ve konuşma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Vergi Uyuşmazlığı
2 Vergi Uyuşmazlığının Nedenleri
3 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
4 Vergi Uyuşmazlıklarının Yönetsel Yollarla Çözümü
5 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Yollarla Çözümü
6 Vergi davalarına İlişkin Hukuki ve Yönetsel Özellikli Durumlar
7 6183 sayılı Yasa kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
8 Öğrenci Sunumları
9 Öğrenci Sunumları
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1. DOÇ. DR. AHMET EROL, TÜRK VERGİ İSTEMİ ve VERGİ HUKUKU, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2012.
2. TOPLUCA TÜRK VERGİ KANUNLARI


DİĞER KAYNAKLAR

Vergi Hukuku ile ilgili güncel makaleler, gazete haberleri, yasa tasarıları, vergi ile ilgili çıkan kanunlar vb.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14228
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11111
Final Sınavı11111
Toplam İş Yükü (saat):50


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2
OC2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2
OC3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2
OC4 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2
OC5 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2
OC6 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2
OC7 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2