DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kablosuz Haberleşme EE 505 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 8
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Yalçın Şadi
Dersin Amacı: Dersi tamamlayan öğrencilerin şu noktalarda yetkinlik sağlaması beklenmektedir:

• Kablosuz kanal özelliklerini ve kablosuz haberleşme sistemlerinde link performansları üzerine etkilerini karakterize etmek
• Sinyal sönümlemesinin kablosuz haberleşme linkleri için yarattığı problemleri tanımlamak ve farklı çözüm tekniklerini uygulamak
• Kablosuz ağları kapsama ve kapasite metrikleri üzerinden analiz etmek
• Çok kullanıcılı haberleşme ağları ve sistemlerini analiz etmek
Dersin İçeriği: Dersin amacı, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan temel model ve tekniklerini tanıtmaktır. Kablosuz kanal modelleri, kanal kapasitesi, çeşitleme, OFDM, CDMA, çoklu anten sistemleri ve çok kullanıcılı haberleşme sistemleri konularını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sinyal gücündeki değişimleri yol kaybı, gölgeleme ve çok yollu sönümlemeye bağlı olarak karakterize etmek
  • 2- Tek kullanıcılı kablosuz kanalların kapasitesini belirlemek, dijital modülasyonun temellerini ve performansını anlamak
  • 3- Sönümlemenin etkilerini azaltmak için uygulanan çeşitleme ve uyarlanır modülasyon tekniklerini öğrenmek
  • 4- Çok-girdili çok-çıktılı ve çok taşıyıcılı sistemlerin detaylarını ve avantajlarını kavramak
  • 5- Çok kullanıcılı ve hücresel sistemlerin temellerini ve bu sistemlerde uygulanan önemli teknikleri öğrenmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kablosuz Haberleşmeye Giriş
2 Erişim Yolu Kaybı ve Gölgeleme Modelleri
3 Erişim Yolu Kaybı ve Gölgeleme Modelleri
4 İstatistiksel Çokyollu Kanal Modelleri
5 İstatistiksel Çokyollu Kanal Modelleri
6 Kablosuz Kanal Kapasitesi
7 Sayısal Kipleme ve Performansı
8 Çeşitleme
9 Adaptif Kipleme
10 MIMO Sistemleri
11 Çoktaşıyıcılı Sistemler ve OFDM
12 CDMA
13 Çokkullanıcılı Sistemler
14 Hücresel Sistemler


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Wireless Communications, by Andrea Goldsmith. 2) Fundamentals of Wireless Communications, by D. Tse and P. Viswanath.


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 15
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 6 45
Final Sınavı 1 40
Total: 12 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5525
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14570
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar6848
Final Sınavı11515
Toplam İş Yükü (saat):200


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 1 1              
OC2 3 2 1              
OC3 3 2 2              
OC4 3 2 2              
OC5 3 2 2