DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Siber Kültür ve Sanal Kimlik NS 522 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Yeni Medya M.A.
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Çiğdem Bozdağ
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerden:
• Siberuzamı anlamada bir takım analitik araçlar geliştirmeleri
• Çok çeşitli siber kültür alanlarını ve siber toplulukların oluşumunu derinlemesine incelemeleri
• Kültürel kimlik( ırk, sınıf, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet) konularını ve bunların siber uzamdaki yansımalarını analiz etmeleri
• Siberuzama alt kültürleşme ile olan ilişkisini tespit etmeleri
• Siberuzam uygulamalarında gündeme gelen kimlik, sahiplenme ve topluluk kurma eğilimleri üzerine fikir beyan etmeleri
• Siberuzamda ve siber kültürler ile ilgili araştırma yapma pratiklerinde karşılaşılabilecek güçlüklere işaret edebilmeleri

beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Bu kurs siber uzamın materyal, sembolik ve deneyimsel boyutlarını derinlemesine bir araştırma ile ortaya koyar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- siber uzam ve siberkültürün teorik çerçevesi hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olmak
  • 2- siber uzamda topluluk ve kimlik oluşumu süreçlerini belirlemek
  • 3- insanların siber uzam ile etkileşimlerinde karşılaştıkları sanal-gerçek çatışmasına dair konular üzerinde fikir beyan etmek
  • 4- siber uzamın farklı kullanımları çerçevesinde ortaya çıkan sosyal, kültürel ve ekonomik meseleleri eleştirel şekilde analiz edebilmek
  • 5- siber uzamda farklı bağlamlarda algıladığımız mekan, beden , kimlik ve politik hareketlerden çeşitli çıkarımlarda bulunmak
  • 6- siber uzamda araştırma yaparken ortaya çıkan metadolojik güçlükleri değerlendirebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımı, atölye çalışmaları, sosyal medya aktiviteleri, ev ödevleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Derse Giriş ve Ders Planı
2 Dijital dünyayı anlamak Nayar, K. N. (ed.) (2011) The New Media and Cybercultures Anthology – chapter 4
3 Gerçek ve sanal Miller, V. (2010) Understanding Digital Culture – Introduction & chapter 1
4 Siberuzamı hikayelendirmek Bell, D. (2001) Understanding Cybercultures – chapters 2 & 3
5 Siberuzamda Topluluklar Miller, V. (2010) Understanding Digital Culture – Introduction & chapter 5
6 Siberuzamda Bedenler Miller, V. (2010) Understanding Digital Culture – Introduction & chapter 7
7 Siberuzamda Kimlikler Miller, V. (2010) Understanding Digital Culture – Introduction & chapter 6
8 Siberuzam Politikaları Nayar, K. N. (ed.) (2011) The New Media and Cybercultures Anthology – chapter 23
9 Ara-sınav
10 Vaka Çalışması I – “biyopolitika” Nayar, K. N. (ed.) (2011) The New Media and Cybercultures Anthology – chapter 14
11 Vaka Çalışması II- “bilgisayar oyunları” Nayar, K. N. (ed.) (2011) The New Media and Cybercultures Anthology – chapter 29
12 Vaka Çalışması III- “hackerlık” Nayar, K. N. (ed.) (2011) The New Media and Cybercultures Anthology – chapter 24
13 Öğrenci sunumları TBA
14 Değerlendirme


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Bell, D. (2001) Understanding Cybercultures. London: Routledge.

Miller, V. (2010) Understanding Digital Culture. London: Sage.

Nayar, K. N. (ed.) (2011) The New Media and Cybercultures Anthology. Oxford: Wiley-Blackwell.


DİĞER KAYNAKLAR

Okuma Listesi


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 12 20
Arazi Çalışması - -
Proje 1 40
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 10
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı - -
Total: 15 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama12448
Arazi Çalışması000
Proje14848
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık12020
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3   2   1   1      
OC2 3 2   1     1      
OC3   3   1     2      
OC4 2 3     2          
OC5 2   3     1 2      
OC6     2 3     2