DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sinema ve Psikoloji FTV 519 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sinema ve Televizyon
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Defne TÜZÜN
Dersin Amacı: 1. Öğrencilere psikanaliz ve film çalışmalarına ait temel kavramların tarihsel süreç içindeki gelişimini tanıştırmak.
2. Öğrencilerin psikanalitik kuram ve yaklaşımlar ile film çalışmaları arasındaki bağıntılara dair güncel tartışmalar üzerine eleştirel bir anlayış geliştirebilmelerine imkan sağlamak.
3. Öğrencilerin spesifik bir araştırma sorusuna dayanarak, kuramsal okumalar ve kavramlar ile angaje olarak ve filme ilişkin yerinde ve geçerli kanıtlar sunarak filmler hakkında nasıl bir argüman geliştirebilecekleri konusunda fikir edinmelerini sağlamak.
4. Film kuramı ve eleştirisinin psikanalitik kuramdan nasıl etkilendiğini ve psikanalitik yaklaşımların sinemaya nasıl bir yön verdiğini araştırmak.
Dersin İçeriği: Psikanaliz ve sinemanın doğuşu aynı zamanlara denk gelir. Bu ders, film kuramı ve eleştirisinin psikanalitik kuramdan nasıl etkilendiğini ve psikanalitik yaklaşımların sinemaya?gerek filmin biçimi, gerekse hikaye ve karakter oluşturmak açısından?nasıl bir yön verdiğini araştırır. Ders hem psikanalitik kavramları tanıştıracak ve tartışmaya açacak hem de psikanalitik film eleştirisinin dinamiklerini örnekler üzerine gösterecektir. Her hafta öğrenciler ders dışında bir film izlerler ve gerekli makaleleri okurlar. Derste tanıştıkları/tartıştıkları psikanalitik kavramlar ile?ders öncesi izledikleri/okudukları?filmleri/makaleleri yeniden değerlendirmeye ve analiz etmeye teşvik edilirler. Ders sonunda öğrenciler, psikanalitik kuram ve kavramlarla ilişkili düşünerek filmler üzerine kendi argümanlarını oluşturabilecek ve bu kuramları başka filmler bağlamında da tartışabilecek bir beceri ve kavrayış edinmiş olacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Psikanaliz ve film çalışmalarına ait temel kavramların tarihsel süreç içindeki gelişimi anlayabilmek.
  • 2- Psikanalitik kuram ve yaklaşımlar ile film çalışmaları arasındaki bağıntılar hakkındaki güncel tartışmalar üzerine eleştirel bir anlayış geliştirebilmek.
  • 3- Psikanalitik kuram ve film çalışmaları üzerine yazılmış olan birincil ve ikincil kaynaklardan eleştirel ve derinlikli bir anlayışla yararlanabilmek.
  • 4- Psikanalitik kuram ve film çalışmaları üzerine yazılmış kaynakları eleştirel bir bakışla değerlendirerek tutarlı ve özgün/bağımsız argümanlar geliştirebilmek.
  • 5- Filmin kuramı ve eleştirisinin psikanalitik kuramdan nasıl etkilendiğini ve psikanalitik yaklaşımların sinemaya nasıl bir yön verdiğini anlayabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders Anlatımlı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Film-Rüya Analojisi, Temel Fanteziler, Ödipal Senaryolar, Fetişizm Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
2 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
3 Röntgencilik, Aile Romansları, Masquerade Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
4 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
5 Abjection Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
6 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
7 Paranoya ve Bilinçdışı Eşcinsellik Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
8 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
9 Depresyon, Yas ve Melankoli Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
10 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
11 Ayrılma Anksiyetesi, Mazoşizm, Sadizm Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
12 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
13 Lacan`ın Üçlü şeması: İmgelem, Sembolik ve Hakikat Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi
14 İlgili okumalar ve filmin tartışılması Haftalık okuma parçasının okunması ve konuya ilişkin verilen filmin izlenmesi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams.
Christian Metz, The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and Cinema.
Sigmund Freud, "Fetishism" in On Sexuality.
Lacan, Jacques. "The Mirror Stage"
Jean Laplanche and Jean-Bertrand Pontalis, "Fantasy and the Origins of Sexuality"
Joan Riviere, "Womanliness as Masquerade"
Laura Mulvey, "Visual Pleasure and Narrative Cinema"
Sigmund Freud, "Family Romances"
Sigmund Freud, "A Special Type of Choice of Object Made by Men"
Sigmund Freud, "Some Psychical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes"
Barbara Creed, The Monstrous Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis.
Sigmund Freud, The Schreber Case.
Sigmund Freud, "Mourning and Melancholia"
Sigmund Freud, "A Child is Being Beaten"
Sigmund Freud, "The Sexual Aberrations"
Slavoj Žižek, Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan Through Popular Culture.


DİĞER KAYNAKLAR

Stephen Heath, "Joan Riviere and the Masquerade" in Formations of Fantasy. Eds. Victor Burgin, James Donald, and Cora Kaplan. London: Routledge, 1986. (pp. 45-61.)
Mary Ann Doane, "Film and the Masquerade: Theorizing the Female Spectator" in Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis. New York: Routledge, 1991. (pp. 17-32.)
John Ellis, "From Visible Fictions: Star as a Cinematic Phenomenon" in Film Theory and Criticism: Introductory Readings. ed. Leo Braudy, Marshall Cohen, New York: Oxford Uni. Press, 1999. (pp. 539-546.)
Vicky Lebeau, The Play of Shadows. London: Wallflower Press, 2001. (pp. 32-60.)
Julia Kristeva, Powers of Horror. New York: Colombia Univ. Press, 1982. pp. 1-89.
Julia Kristeva, Black Sun: Depression and Melancholia. New York: Colombia Univ. Press, 1989. pp. 3-30.
Everything You Always Wanted To Know About Lacan (But Were Afraid To Ask Hitchcock). Ed. Slavoj Žižek. New York: Verso, 1992. (pp.31-46.)
Vicky Lebeau, The Play of Shadows. London: Wallflower Press, 2001. (pp. 73-92.)
Sigmund Freud, "The Dissolution of the Oedipus Complex" in The Standard Edition. Vol. 19. (pp. 137-179.)
Sigmund Freud, "Beyond the Pleasure Principle" in The Standard Edition. Vol.18. (pp. 3-64.)


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 10 40
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 26 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev10660
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler7214
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12929
Final Sınavı142.542.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2       1 1 1      
OC2 2 2     2 2 2 2   1
OC3 2 2 1   2 2 2 2   2
OC4 3 3 2   3 3 3 3   2
OC5 2 2 2   2 2 2 2   1