DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarım ve Toplum DES 517 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dersin Amacı: Tasarımcılar hem gerçek hemd e sanal anlamda ürünlerin, sembollerin, altyapının ve çevremizin yaratılmasına etki ederler. Bu bağlamda tasarımcılar, topmulumun karşı karşıya olduğu zorlukları ve engelleri de göz önünde bulundurarak, pragmatik, yaratıcı ve inovastif çözümler bulmak zorundadır. Ders bu günün toplumunun karşı karşıya olduğu zorluklara ve bu zoırlukların tasarım eylemi ile olan ilişkisine odakların. Dersin amacı tasarımın toplumsal meselelerdeki rolü ve sorumlulukları ile ilgili bir temel kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Derste, sunumlar, seminerler, tartışmalar olacaktır. Aynı zamanda bu konularda akademik yayınlar okunacaktır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Tasarım eyleminin toplumsal karşılıkları hakkında bir algı sahibi olmak
  • 2- Güncel toplumsal teori ve hareketler çerçevesinde tasarımı tartışabilmek
  • 3- Alternatif tasarım yaklaşımları ile ilgili genel bir bilgi birikimine sahip olmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Derste, sunumlar, seminerler, tartışmalar olacaktır. Aynı zamanda bu konularda akademik yayınlar okunacaktır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Şeylerin Anlamı
2 Maddi kültür meseleleri
3 Maddi kültür meseleleri
4 Korku kültürü ve tasarım
5 Korku kültürü ve tasarım
6 Kamusal alan, teoriler ve politikalar
7 Kamusal alan, teoriler ve politikalar
8 Akışkan modernitede tasarım
9 Geçiş kasabaları ve petrol sonrası senaryolar
10 Hızlı hayatta yavaş tasarım
11 Nötürleşme mi? Herkes için taasarım
12 Kapsayıcı tasarım
13 Akış için tasarım: Optimal deneyimin psikolojisi
14 Akış için tasarım: Optimal deneyimin psikolojisi


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Flow: The Psychology of Optimal Experience (Harper Perennial Modern Classics) Paperback – July 1, 2008
Fuad-Luke, Alistair. "'Slow Design' - a paradigm for living sustainably?". arts.ulster.ac.uk. 2002. Retrieved 2011-1-20. Archived July 17, 2011, at the Wayback Machine.
Liquid Modernity, Zygmunt Bauman


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 30
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 30
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 40
Total: 25 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10990
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı15656
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1   1         3    
OC2   2         3    
OC3 1