DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplum ve Mekan Okumaları DES 519 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Didem KILIÇKIRAN
Dersin Amacı: Bu ders mekan ve toplum arasındaki karşılıklı kurucu/belirleyici ilişkilerin anlaşılmasını amaçlayan bir giriş dersi niteliğindedir. Farklı disipliner ve disiplinlerarası alanlardan seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılmasına dayanan ders, öğrencilere `beden`, `yuva/ev`, `sınır`, `yer`, `yerellik`, `bölge` ve `ölçek` gibi temel mekansal kavramların toplumsal boyutlarını kavrayabilmeleri ve mekanı `benlik`, `kimlik`, `kültür` ve `iktidar` gibi sorunsallarla ilişkili bir biçimde düşünebilmelerini sağlayacak eleştirel düşünce altyapısını kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Ders, beden, sınır, ev, yer, bölge ve ölçek gibi temel mekansal kavramları kültür, kimlik, iktidar ve bellek gibi toplumsal olgular üzerinden tartışan, mimarlık, antropoloji, beşeri coğrafya, sosyoloji, feminist coğrafya, maddi kültür çalışmaları ve felsefe gibi farklı alanlardan seçilen temel kuramsal metinlerin tartışılmasına dayanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mekan üretimini toplumsal boyutlarıyla anlayıp eleştirel bir çerçevede değerlendirebilmek.
  • 2- Mimari ve kentsel tasarımın toplumsal sonuçları üzerine farkındalığa sahip olmak ve güncel toplumsal sorunların mekansal boyutlarını saptayabilmek.
  • 3- Mimari ve kentsel mekanlara dair düşünce, gözlem, analiz ve yaklaşımları sözel-yazılı olarak ve doğru coğrafi ve sosyolojik terminolojiyi kullanarak ifade edip paylaşabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders seçilen metinlerin ders öncesi okunup sınıfta tartışılmasına dayanmaktadır. Temel kuram ve kavramlar öğretim üyesi tarafından görsel destekli sunumlar yoluyla aktarılır.


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

-


DİĞER KAYNAKLAR

- Auge, M. 1995. Non-Places: An Introduction to Supermodernity, selections.
- Bachelard, G. 1958. The Poetics of Place, selections.
- Blunt, A. and Dowling, R. 2006. Home, selections.
- Cresswell, T. 2004. Place: A Short Introduction, selections.
- Crang, M. and Thrift, N. 2000. Thinking Space (Critical Geographies), selections.
- Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity, selections.
- Grosz, E. A. 1995. Space, time, and perversion : essays on the politics of bodies, selections.
- Gupta, A. and Ferguson, J. (eds.). Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology, selections.
- Harvey, D. 1996. Justice, Nature & the Geography of Difference, selections.
- King, D. A. 1997. Culture, Globalization and the World System, selections.
- Kirby, K. 1995. Indifferent Boundaries: Spatial Concepts of Human Subjectivity, selections.
- Massey, D. 2005. For Space, selections.
- McDowell, L. 1999. Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies, selections.
- Moore, L. J. 2010. The Body Reader : Essential Social and Cultural Readings, selections.
- Morley, D. 2000. Home territories, selections.
- Relph. E. 1976. Place and Placelessness, selections.
- Tuan, Yi-Fu. 2001. Space and Place: The Perspective of Experience, selections.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı - -
Total: 0 0


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati000
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı000
Toplam İş Yükü (saat):0


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3