DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Tasarlama Metodları ve Süreçleri DES 542 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Tasarım
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar None
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayhan ENŞİCİ
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin sistematik tasarım düşüncesi ile literatürdeki yer alan başlıca tasarım metodolojileri ve süreç modellerini kavramalarını amaçlamaktadır. Öğrenciler tasarım metodolojisi alanının nasıl ortaya çıktığını ve tasarım süreç modellerini nasıl etkilediğini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca tasarım yöntemleri tarihsel gelişimi hakkında teorik bilgi edinirken, farklı tasarım görevlerindeki uygulamalar yapmaları beklenmektedir. Bu ders, tasarım süreci yaklaşımlarının farklı karmaşıklık düzeylerindeki tasarım problemlerine ya da farklı tasarım disiplinlerine nasıl entegre edildiğini anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu ders farklı yaratıcı alanlardan uzmanların çalışma alanlarına uygulanabilecekleri temel metodolojik prensipleri ve süreçleri tanıtmayı hedeflemektedir. Katılımcılar tasarım problemlerini çözmek için tasarım yöntemlerini eleştirel ve sistematik düşünmeyi kullanmaya teşvik edilecektir.
Dersin İçeriği: Ders, tasarım problemlerini çözümlemek ve analiz etmek için kullanılan tasarım yöntemlerine genel bir bakış sağlama amacı ile başlar. Temel kuramsal ve metodolojik yaklaşımların bazıları, daha sonra kurs boyunca çeşitli pratik alıştırmalarda kullanılır. Öğrencilere bir tasarım sürecinde eleştirel düşünme becerilerini kazandırmak amacıyla, bir tasarım sürecini planlamak, organize etmek ve uygulamak için farklı yollar tanıtılmaktadır, ayrıca tasarım problemi çözme yöntemleri sunulmaktadır. Daha önce edindiği yaratıcı düşünme, tasarımcı düşünüş, bilişsel faaliyetler, analiz yöntemleri, problem yapılandırması ve problem çözme etkinlikleri gibi tasarım süreci ile ilgili sunum ve iletişim becerilerinin yanı sıra, uygulama süreci ile birlikte ele alınacaktır. Ders, tasarım ekip çalışması içerisinde tasarım probleminin çözümünde uygulanan tasarım metotlarını birleştirir. Derste ele alınan yöntemler problem tanımlama ve tasarım çözümleri, proje açıklamasının yazılı raporu, bir stratejik tasarım projesi planının oluşturulması ve sürdürülmesini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Sorunları tanımlar, bunları tanımlamayı ve bunları çözmek için bir proje çözümü önermeyi kolaylaştıran özel tasarım yöntemlerine hakim olur
  • 2- Bir ön tasarım problemini analiz etmek ve tasarım problem çözme yolunu yaratır,
  • 3- Yaratıcı bir süreç planlamak için tasarım ilkelerini kullanır
  • 4- Tasarımla ilgili problemleri çözmek için kullanılan çeşitli yöntemleri ve yaratıcı yaklaşımları keşfeder.
  • 5- Karmaşık ve alışılmamış bağlamlar içinde problemleri ve araştırmaları tasarlamak için analitik, eleştirel, yaratıcı ve stratejik düşünmeyi uygular.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Görsel materyallerle desteklenen dersler Konuk konuşmacılar ve misafir uzmanlar tarafından verilen seminerler Metin okumaları ve üzerine tartışma Film gösterimleri Üniversite dışında ilgili etkinlikler, sergiler, yarışmalar ve konferanslar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş
2 Konu Anlatımı
3 Okumalar Üzerine Tartışma
4 Flm Gösterimi
5 Konu Anlatımı
6 Konu Anlatımı
7 Öğrenci Sunumları
8 Okumalar Üzerine Tartışma
9 Konu Anlatımı
10 Okumalar Üzerine Tartışma
11 Öğrenci Sunumları
12 Konu Anlatımı
13 Okumalar Üzerine Tartışma
14 Konu Anlatımı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

• Buchanan, R. (1992). Wicked Problems in Design Thinking. In Design Issues, Vol. 8, No. 2. (Spring, 1992), pp. 5- 21.
• Cross, N. (2001). Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science. Design Studies, 17(No. 3), Summer 2001, 49-55.
• Jones, J. C. (1992). Design methods. Van Nostrand Reinhold. New York.


DİĞER KAYNAKLAR

• Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. New York, NY. Basic Books


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 2 20
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 6 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 24 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev22040
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler61060
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):182


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1       3       2 2
OC2     2         2  
OC3       1       1 1
OC4       2         2
OC5       3