DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II AT 102 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 1
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Abdülkadir ÖZÇELİK & Can Dizdaroğlu
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilerin, Türkiye’nin yakın tarihi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine hakim olarak dönemin politik ve ekonomik gelişmeleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Cumhuriyet’in ilanından başlayarak çeşitli alanlarda gerçekleştirilen reformlar anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Politik, ekonomik ve toplumsal etmenlerin tarihsel olaylar üzerindeki etkilerini bilmek
  • 2- Farklı disiplinleri bir araya getirerek, disiplinler arası analiz yapma becerisi kazanmak
  • 3- Tarihsel sorunlara eleştirel yaklaşımı teşvik ederek, analitik ve eleştirel düşünce yetkinliğini desteklemek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Blackboard sistemi üzerinden ders anlatımı ve ödevler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Saltanatın Kaldırılması; Cumhuriyetin İlan Edilmesi; Birinci TBMM’de Seçim Kararının Alınması; Halk Fırkasının Kurulması; Ankara’nın Başkent Olması
2 Cumhuriyetin İlanı ve Tepkiler; Halifeliğin Kaldırılması
3 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı
4 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
5 Devrimler ve Hedeflerine Genel Bir Bakış
6 Hukuk Alanında Yapılan Devrimler
7 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler
8 Ekonomik Alandaki Gelişmeler
9 Toplumsal Yaşamda Yapılan Devrimler
10 Uluslararası Saat, Takvim, Rakam, Ölçü ve Hafta Tatili’nin Kabul Edilmesi; Soyadı Kanunu’nun Kabulü; Sağlık Alanındaki Gelişmeler
11 Atatürk DönemindeTürkiye’nin Dış Politikası; 1919-1923 Yılları; 1923–1930 Yılları
12 İkinci Dünya Savaşı’na Gidiş ve Türk Dış Politikası 1931–1939
13 Atatürk İlkeleri; Atatürk İlkelerine Genel Bakış; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık
14 İsmet İnönü Dönemi (1938-1950); İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İç Politika; Demokrat Parti’nin Kuruluşu


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Erik J. Zürcher, Turkey: A Modern History, 3rd Edition (I.B. Tauris, 2004)


DİĞER KAYNAKLAR

Türk Devrim Tarihi, Toktamış Ateş, Der Yayınları, 1993.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 4 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ödev414
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı11919
Toplam İş Yükü (saat):25


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1                    
OC2                    
OC3         2