DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Dili I TD 101 Güz 02+00+00 Zorunlu 2 1
Akademik Birim: Yabancı Diller Yüksek Okulu
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Dersin Amacı: TD 101 dersinin temel amacı öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamaktır. Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirecek olan öğrenciler, dönem boyunca kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumayı, okudukları üzerinde yorum üretmeyi ve yorumlarını akademik etik kurallarını dikkate alarak düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmiş olacaklar.
Dersin İçeriği: Dersin temel içeriğini düşünceye dayalı yazılar oluşturuyor. Türkçenin tarihsel serüvenini ortaya koyan yazıların okunması ve tartışılmasından sonra Türkçe dilbilgisi ve anlatım sorunları üzerinde duruluyor. Argümana dayalı uzun ve kısa düşünce yazılarının etkin okuma yöntemleriyle okunması kitap eleştirisi yazarak akademik etik bağlamında alıntı gösterme yöntemleri ve kaynakça hazırlama yönteminin öğrenilmesi ise dersin içeriğini oluşturan diğer konular.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirmak
  • 2- Okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemeyi öğrenmek
  • 3- Karşılıklı iletişim halinde düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamak
  • 4- Türkçenin tarihsel serüvenine ilişkin bilgi edinerek bu konuda kendi bakış açılarını geliştirmelerini sağlamak
  • 5- Kısa paragraflardan uzun makalelere kadar farklı boyutlardaki düşünce yazılarını anlayarak okumaklarını sağlamak
  • 6- Okudukları üzerinde düzgün bir Türkçeyle ve akademik etik kurallarını dikkate alarak yorum üretmelerini sağlamak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Blackboard


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Tarihsel Açıdan Türkçe Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
2 Türkçe Sorunlarına Farklı Yaklaşımlar Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
3 İmla ve Anlatım Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
4 Sözcük Bilgisi ve Yanlışları Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
5 Türkçenin gündelik hayattaki bazı kullanımları: E-posta, dilekçe vb. yazmak Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
6 Konu tekrarı/ Vizeye hazırlık Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
7 Paragraf Bilgisi I Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
8 Paragraf Bilgisi II Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
9 Düşünce Yazılarını Okuma I Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
10 Düşünce Yazılarını Okuma II Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
11 Kitap Eleştirisi Yazma Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
12 Alıntı Yapma ve Kaynak Gösterme Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
13 Kaynakça Hazırlama ve İntihal Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması
14 Konu tekrarı/Finale Hazırlık Verilen makalelerin okunması Çalışma sorularının yapılması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Alpay, Necmiye. Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yayınları, 2000.
Aksoy, Ömer Asım. Dil Yanlışları, İnkılap, 2008.
Selçuk Ş. Şirin, Bir Türkiye Hayali, Doğan Yayınevi, 2017.
Sırma Köksal, Okumanın Halleri, Metis Yayınları, 2006.


DİĞER KAYNAKLAR

Alpay, Necmiye. Dilimiz, Dillerimiz, Metis Yayınları, 2004
Rooks, George M., Paragraph Power Communicating Ideas Through Paragraphs, Longman, New York, 1999.
Barnet, Sylvan and Bedau Hugo. Critical Thinking Reading Writing. Bedford /St.Martin?s. Boston and New York, 1999.
Blanchard, Karen ve Christine Root. Ready to Write More From Paragraph to Essay,Longman, New York, 2004.
Zemach, Dorothy E. College Writing From Paragraph to Essay. Macmillan, 2003.
Goatly, Andrew. Critical Reading and Writing. London and New York, Routledge, 2000.
Jordan, R.R. Academic Writing Course, Longman, Essex, 1999.
Gardner, Peter S. New Directions Reading, Writing, and Critical Thinking, Cambridge,
Cambridge University Press, 2005.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 12 10
Ödev 1 15
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 2 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 15
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14114
Uygulama717
Ödev212
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):25


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1         2       2  
OC2         2       2  
OC3                    
OC4                    
OC5                    
OC6           3