DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Türk Dili II TD 102 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 1
Akademik Birim: Yabancı Diller Yüksek Okulu
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK
Dersin Amacı: TD 102 dersinin temel amacı öğrencilerin edebi türler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve bu türlerden bazılarının Türkçedeki örnekleri üzerinde durmaktır. Derste roman, öykü, şiir gibi türlerin hem Türkçedeki serüvenleri üzerinde durulmakta hem de bu türlerin edebi özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Öğrenciler dönem boyunca söz konusu türlerde verilmiş örnekleri okuyarak belli kavramlar etrafında tartışmayı, yorum üretmeyi ve yorumlarını düzgün bir Türkçeyle ifade etmeyi öğrenmektedirler.
Dersin İçeriği: Dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır: Türkçe romanın doğuşu, Türkçe roman ve gelenek, anlatıcı türleri, olay örgüsü, zaman, mekan vb. anlatı unsurları, Tanzimat'tan günümüze kadar Türkçe romanda farklı yönelimler, seçkiler üzerinden Türkçede şiir ve öykünün kısa tarihi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Roman, öykü ve şiir türlerinde teorik bilgi edinme
  • 2- Bu türlerin Türk edebiyatındaki tarihsel örneklerini tanıma
  • 3- Yakın okuma çalışmaları ve ödevlerle bu türdeki eserleri inceleme, analiz etme.
  • 4- Edebi bir tür üzerinde yorum üretmeyi öğrenme
  • 5- Düzgün bir Türkçeyle eleştiri yazabilme
  • 6- Akademik etik konusunda farkındalık kazanma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Blackboard


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Türkçe Romanın Doğuşu Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
2 Türkçe Roman ve Gelenek Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
3 Anlatının Unsurları I Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
4 Anlatının Unsurları II Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
5 Yakın Okuma Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
6 Konuların tekrarı / Vizeye Hazırlık Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
7 1950?lere Kadar Türk Romanı Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
8 Türk Romanında Modernist Yaklaşımlar Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
9 Türk Romanında Postmodernist Yaklaşımlar Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
10 Türkçede Öykü I Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
11 Türkçede Öykü II Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
12 Türkçede Şiir I Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
13 Türkçede Şiir II Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması
14 Konuların tekrarı/Finale hazırlık Verilen Makalelerin Okunması Çalışma Sorularının Yapılması


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Yaklaşımlar I (1995), II (1994), III (1995), İletişim Yayınları.
Yıldız Ecevit, Türk Romanında Potmodernist Açılımlar, İletişim Yayınları, 2001.
Nazan Aksoy "Türk Romanında Yenilikçi Yönelişler", Çağdaş Türk Yazını, Adam
Yayınları, 2001.
Semih Gümüş, “Öykücülüğümüzün Kısa Tarihi”, Çağdaş Türk Yazını, Adam
Yayınları, 2001.
Nüket Esen, “Tanzimat Romanında Yazarın Konumu”, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, İletişim Yayınları, 2006.
Selim İleri, İlk Gençlik Çağına Öyküler, Everest Yayınları, 2018.
Hasan Boynukara, " Hikaye ve Hikaye Kavramları" Hece 46/47 (Ekim/Kasım 2000).
Turgay Fişekçi, “Çağdaş Türk Şiirinin Doğuşu ve Gelişmeleri”, Çağdaş Türk Yazını,
Adam Yayınları, 2001.


DİĞER KAYNAKLAR

Jahn Manfred, Narratology: A Guide to the Theory of Narrative, English Department, University of Cologne, 2005.
Orhan Kemal, Müfettişler Müfettişi, Everest Yayınları, 2013 (ilk baskı 1966).
Sevgi Soysal, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, İletişim Yayınları, 2017 (ilk baskı 1973).


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 12 10
Ödev 1 15
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) 2 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 15
Final Sınavı 1 40
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14114
Uygulama717
Ödev212
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar111
Final Sınavı111
Toplam İş Yükü (saat):25


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1                    
OC2                    
OC3                    
OC4             3   3  
OC5                 3  
OC6           3