DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
İhracat ve İthalat Yönetimi UTL 301 Güz 03+00+00 Seçmeli 3 4
Akademik Birim: uluslararası ticaret ve lojistik bölümü
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bilge GÜRSOY
Dersin Amacı: Uluslararası ticaretin esasını oluşturan ithalat ve ihracatın uygulamalarını incelemek, irdelemek, İhracat ve ithalat yönetiminin dört önemli ayağını oluşturan gümrük ve yasal düzenlemeler, ticari dokümantasyon, uluslararası ticaretin finansmanı ve güvenlik konusunda temel bilgileri aktarmak, sistemin her safhada nasıl çalıştığını ve karşılaşılan problemlerin çözüm yollarını tartışmaktır.
Dersin İçeriği: Uluslararası Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Teorisi ve Ekonomik Büyüme, Dış Ödemeler Dengesi Uluslararası Ticarette Türkiye, Dünya Ticaretinin Serbestleşmesi, Küreselleşme ve Bölgesel Ekonomik Birleşmeler ,Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms), Dış Ticarette Finansman /Ödeme Şekilleri, Gümrük ve Yasal Düzenlemeler, Ticari Dokumantasyon
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Pratik örnekler ile uluslararası ticaret teorilerini ve güncel dış ticaret teorilerini yorumlayabilir.
  • 2- İthalat ve ihracat işletmelerinin ekonomik sorularını cevaplandırır.
  • 3- Uluslararası ticaretin amacı, ithalat ve ihracat uygulamaları hakkındaki genel kavramları açıklar.
  • 4- İthalat ve ihracata yönelik firma politikalarını tanımlayabilme ve yorumlayabilme becerisi edinir.
  • 5- İthalat ve ihracat pazarlarının değerlendirmesi ve seçilmesi hususlarında bilimsel ve profesyonel yöntemler kullanabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONU ANLATIMI, TARTIŞMA VE ÖDEV SUNUMU


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ
2 GÜNCEL DIŞ TİCARET TEORİLERİ
3 DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
4 DIŞ TİCARET POLİTİKALARININ AMAÇ VE ARAÇLARI
5 DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞMESİ KÜRESELLEŞME VE BÖLGESEL EKONOMİK BİRLEŞMELER
6 DIŞ TİCARET VE TÜRKİYE EKONOMİSİ
7 GÜMRÜK TARİFELERİ
8 VİZE
9 GÜMRÜK VE YASAL DÜZENLEMELER
10 TİCARİ DOKUMANTASYON
11 DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
12 DIŞ TİCARET FİNANSMANI
13 GÜVENLİK
14 GÜNCEL TARTIŞMALAR


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Doç. Dr. Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - 40
Final Sınavı - 60
Total: 0 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev155
Sunum/Jüriye Hazırlık133
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler16348
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar133
Final Sınavı133
Toplam İş Yükü (saat):110


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1                          
OC2                          
OC3                          
OC4                          
OC5