DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Muhasebe Standartları MU 210 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 9.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Türkiye de muhasebe uygulamaları, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) gelişimi ve önemi , temel esaslarını ve uygulamalarını öğrencilere tanıtmak ve standartların ekonomik çevre içindeki işleyişini göstermek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Türkiye Muhasebe standartları Kurulunun hazırlamış olduğu tebliğler ve Uluslararası muhasebe standartları kurumu tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda muhasebe standartlarının gelişimi, unsurları ile bu standartlar arasında öne çıkan muhasebe standartlarının incelenmesi yapılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Muhasebe standartları ile ilgili genel kavramları tanımlar
  • 2- Türk Muhasebe Sistemi ve Uluslararası muhasebe sisteminin kavramsal çerçevelerini açıklar
  • 3- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının finansal raporların hazırlanması ve sunumunda getirdiği yenilikleri öğrenir
  • 4- Seçilmiş muhasebe standartlarını uygulamalarda kullanabilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, ödevler, okuma, sunum


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Finansal Raporlama Standartlarının Tanımı ve Önemi
2 Muhasebe standartlarının gelişimi ve oluşum süreci
3 Kavramsal Çerçeve
4 TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu
5 TMS 7 - Nakit Akış Tabloları
6 TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
7 TMS 10: Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
8 Ara Sınav
9 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
10 TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
11 TMS 2 – Stoklar
12 TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar
13 TMS 18 – Hasılat
14 TMS 23 - Borçlanma Maliyetleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Prof Dr. Remzi Örten, Prof Dr. Hasan Kaval, Prof Dr. Aydın Karapınar (2017) TMS TFRS. 10. Baskı, Gazi Kitabevi: Ankara 2017.


DİĞER KAYNAKLAR

2) Gürbüz Gökçen, Başak Ataman, Cemal Çakıcı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011.
3) Nejdet Sağlam, Salim Şengel ve Bünyamin Öztürk, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2009.
4) Gürbüz Gökçen , Başak Ataman Akgül , Cemal Çakıcı., Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 20
Sunum/Jüri 1 20
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 32 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5840
Sunum/Jüriye Hazırlık14848
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10550
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):225


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 1   1 1 1   1   2 1 3 1  
OC2 2   2 1 1   1   2 1 2 1  
OC3 2 1 2 2 2   2   2 1 3 1  
OC4 3 2 2 3 3   3   2 1 3 1