AKTS Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

Kadir Has Üniversitesi’nde AKTS uygulaması 2014-2015 öğrenim yılı girişli öğrenciler ile başlamıştır.

ERASMUS BEYANI DİPLOMA EKİ ULUSAL YETERLİLİKLER

Akademik Programlar

AKTS Kataloglarını Görmek İçin seçim yapınız.

Doktora Programları

İncele

Lisansüstü Programlar

İncele

Lisans Programları

İncele

Önlisans Programları

İncele

Bologna Süreci Hakkında

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir.

Bologna Süreci’nin Türkiye’de uygulanması aşamasında, AKTS en önemli çalışma alanlarından biridir. Son yıllarda, Türkiye’deki birçok üniversite kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadırlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında yayınlanan Lizbon Stratejisi hedefleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci hedeflerine yönelik olarak, Bologna Süreci'ne üye ülkelerin yükseköğretim sistemlerinde şeffaflık, tanınma ve hareketliliği artırma amaçlarıyla 2010 yılına kadar oluşturmayı taahhüt ettikleri "yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme" yi ifade etmektedir. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlilikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir.

Kadir Has Üniversitesi, Bologna Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan akademik programları ve Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek amacıyla AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nu özel olarak hazırlamıştır. AKTS ve TYYÇ Kataloğu’nda, derslerin AKTS kredileri, öğrenci iş yükleri, değerlendirme süreçleri ve bunlarla ilgili tüm bileşenler adım adım açıklanmıştır.

AKTS ve TYYÇ Kataloğu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci uygulamalarını birleştiren bir bilgi paketidir.

Bu bilgi paketinin yararlanıcıları, öğretimi yapılan akademik programlarla ilgili bilgilere ulaşabilmenin yanı sıra, hem İstanbul’da hem de Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim-öğretimin dışındaki öğrenci yaşamıyla ilgili pratik bilgiler de edinebileceklerdir.