Öğrenim Hizmetleri

Kampüsler

Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü (Cibali)
Kadir Has Kampüsü’nün yer aldığı Tarihi Tekel Cibali Tesisi binası, 1884 yılından kampüs açılana kadar Tekel'in tütün deposu ve sigara fabrikası olarak kullanılıyordu. Sonrasında aslına uygun bir biçimde onarılarak üniversitemizin ana kampüsü olarak hizmet vermeye başladı. İstanbul'un tarihi açıdan oldukça önemli bir bölgesinde, Haliç kıyısında yer alan ve geçmişten izler taşıyan "Europa Nostra Ödüllü" kampüs binası, artık çağın dinamiklerine uygun araştırma çalışmaları yapılan bir eğitim merkezi.
Sadece kapalı kullanma alanı 45 bin metrekarenin üzerinde olan Kadir Has Kampüsü’nde derslikler, laboratuvarlar, Khas bilgi merkezi ile fakülte, enstitü, rektörlük ve dekanlıklar bulunmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü
Kapalı kullanım alanı 20 bin metrakare olan Selimpaşa Kampüsünde; Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Kadir Has Meslek Yüksek Okulu eğitim vermektedir.
Derslikler, konferans salonları, laboratuvarlar ve spor tesislerin yer aldığı kampüs, doğayla bütünleşen yapısıyla da öğrenciler için alternatif bir yaşam alanı sunmaktadır. 

Toplantı Salonları

Toplantı salonları hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret ediniz.

 

Bilgi İşlem Merkezi

Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve geliştirmek

Kadir Has Üniversitesi  kampüslerinde yerel ağ ve internet servislerinin tasarım, kurulum, yönetimi
Üniversiteye hizmet veren sunucuların kurulumu, yönetimi ve güncelleştirilmesi
e-mail, dns,dhcp, anti-virus, anti-spam vb.servislerinin sağlanması
Üniversite içerisinde ihtiyaç duyulan özel yazılımların geliştirilemesi ya da temini için öneri getirmek
Kadir Has Üniversitesi  ve birimlerinin Web sitelerinin hazırlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. Duyuru, haber ve etkinliklerin yayınlanması
Akademik, idari personel ve öğrencilere tahsis edilmiş tüm bilgisayarlara yazılım ve donanım desteği verilmesi.
Üniversite Kütüphanesi ve Laboratuarların da bulunan  bilgisayarların sorunsuz kullanılması amacıyla ilgili bakım ve güncellemelerin yapılması.
Konferanslar, seminerler ve sunumlar sırasında gerekli altyapının hazırlanması ve teknik desteğin sağlanması.
Bilgi işlem merkezinde ve bilgisayar laboratuarlarında da görev alan asistan öğrenciler ile stajyerlerin teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürmeleri için gerekli destek ve eğitimlerin verilmesi kendilerini sektöre hazırlamaları için bilgi bazında yardımcı olunması gibi konularda çalışmalar yapılması.
Bilgi Teknolojileri  olanaklarını en üst seviyeye çıkarabilmek için teknolojiyi takip etmektir.

 

Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi

Kadir Has Üniversitesi mensuplarının bilgi ve bilgi kaynağı ihtiyaçlarını karşılayarak eğitim-öğretim ve araştırma programlarını desteklemeyi; kullanıcı merkezli ve yenilikçi bilgi ve kütüphane hizmetleriyle rekabet avantajı sağlayan “bilgi okuryazarlığı” ve “yaşam boyu öğrenme” yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Kadir Has Üniversitesi mensupları, Bilgi Merkezi’nin doğal üyesidir ve tüm koleksiyonlar için “Yeni Bilgi Kaynağı İsteği ve Önerisi”nde bulunabilir; ihtiyaç duydukları kaynakları belirli sürelerde “Ödünç” alabilirler.

Ders programlarını desteklemek amacıyla oluşturulan “Rezerv Koleksiyonu”’ndan ve koleksiyonlarda yer almayan acil bilgi kaynağı istekleri için “Kütüphanelerarası Ödünç ve Belge Sağlama” hizmetinden yararlanabilirler. Abonelik kapsamında sağlanan tüm elektronik kaynaklara kampüs içi ve dışından 7/24 kolay ve kesintisiz erişim mümkündür.

Kadir Has Üniversitesi mensupları, Bilgi Merkezi’nin sunduğu hizmet ve olanaklardan etkin yararlanmaya yönelik planlanan “Bireysel ve Grup Eğitimleri”ne katılabilir; ödev, araştırma, tez vb. çalışmaları için “Araştırma Desteği” alabilirler.

Bilgi Merkezi koleksiyonlarında

  • 80.000 cilt basılı yayın,
  • 370.000 elektronik kitap,
  • 2 milyonun üzerinde elektronik tez,
  • 8.000’den fazla DVD film,
  • 81 online veri tabanından 45.000’den fazla elektronik dergi yer almaktadır.

Tüm hizmet ve olanaklarımıza ilişkin detaylı bilgiye http://bilgimerkezi.khas.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

Eğitim Teknolojileri Destek Birimi

Blackboard sisteminin kurulumuyla başlayan yolcuğumuz farklı eğitim teknolojilerinin araştırılmasıyla devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada teknolojideki gelişmelerin eğitim üzerine etkileri kaçınılmazdır. Günümüzde teknolojisiz bir eğitim düşünülemez hale gelmiştir. Eğitim Teknolojileri Destek Birimi, üniversitemizin vizyonu çerçevesinde eğitim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek hem öğrencileriyle hem de öğretim elemanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır.
“Bilgi paylaşıldıkça çoğalır” düşüncesinden hareketle deneyimlerinizi bizimle paylaşın! Değerli öğretim elemanlarımız, derslerinizde keşfettiğiniz yeni yöntemlerden, kullandığınız yeni teknolojilerden bizi de haberdar edin. Sevgili öğrenciler, ödevlerinizi yaparken, ders çalışırken faydalandığınız teknolojileri bize de iletin. Biz de diğer öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle paylaşmada aracı olalım. Paylaşımlarınız yeni bilgiler olarak size geri dönsün!
Değerli öğretim elemanlarımız, daha interaktif dersler için bize başvurun. Birlikte düşünelim, araştıralım, tasarlayalım, siz de kolayca uygulayın. Üniversitemizdeki Blackboard sistemi, video konferans sistemi, akıllı tahta teknolojileri ve yeni yaklaşımlarla neler yapılabileceğini birlikte görelim.
Fikirleriniz bizim için önemli! Lütfen istek ve önerilerinizi ilgili kısımda yer alan formu doldurarak bize iletiniz.