Akts Dağılımı

AKTS - Avrupa Kredi Transfer Sistemi, öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını (ÖÇ) kazanabilmesi için öğrencinin harcayacağı iş yükü düşünülerek (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) belirlenen bir değerdir.

Kadir Has Üniversitesi’nde programların  müfredatlarında yer alan derslerin hem KHAS Kredisi hem de AKTS kredisi mevcuttur. Bir dersin KHAS Kredisi, dersin haftalık teorik saatinin tümü ile uygulama, laboratuar, saatlerinin haftalık saatlerinin yarısından oluşmaktadır. Bir dersin AKTS Kredisi ise ders için tanımlanan “Öğrenme Yöntem ve Teknikleri” (Tartışmalı ders, uygulama, laboratuar, drama/rol yapma, ödev, sunum/sözlü, panel, konuk konuşmacı, arazi/saha çalışması, problem çözme, vaka çalışması, beyin fırtınası, grup çalışması, seminer vb), “Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi” (Sınav, sözlü, jüri, ödev, sunum vb) düşünülerek hesaplanmaktadır. KHAS Kredisi verilmeyen staj, bitirme projesi, bitirme tezi, seminer vb tüm derslere AKTS değeri verilmektedir.

AKTS kredi dağılımı öğretim elemanları tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmektedir.

Kadir Has Üniversitesi’nde, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.