Uluslararasılaşma

KHU Uluslararası Stratejisi
İstanbul’un merkezinde bir dünya üniversitesi olma vizyonunu benimseyen Kadir Has Üniversitesi’nin uluslararası nitelikteki programlarını etkili biçimde yürütmek ve yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek amacını taşıyan ve üniversitenin uluslararasılaşma stratejisine hizmet eden Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü, önceki yıllardaki üniversitemizin EUA, EUROPA NOSTRA, Global Compact ve IAUP, OECD/IMHE, Magna Carta, UNIVERSITY EMUNI, TASSA (Turkish American Scientists and Scholars Association) ve ACUNS (The Academic Council on the United Nations System) a üyeliklerini sağlamıştır.

Üniversitemiz uluslararasılaşma (internationalisation) stratejisi bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe (diversity) önem vermektedir. Bu stratejiyi geliştirmek, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni işbirlikleri sağlamak amacı ile Avrupa’da EAIE (European Association of International Education) ve Study World Berlin gibi birçok fuara katılınılmaktadır. AB dışı ülkeler açısından,  özellikle tam-zamanlı öğrenci temin etmek amacıyla yürütülen uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında, Rusya, Azarbeycan, Kazakistan, İran, Irak,  gibi komşu ülkelerdeki çeşitli öğrenci ve paydaş fuarlarına katılım sağlanmaktadır. Buna ilaveten, Erasmus Programı kapsamında veya dışında yurtdışındaki üniversitelerden gelen çok sayıda ziyaretçi ve akademik/idari heyet üniversitede ağırlanmakta, her sene birçok üniversite yetkilisi, yeni işbirlikleri çerçevesinde üniversitemize davet edilmektedir.

Erasmus Programı, KHU uluslararası hareketlilik (mobility) verileri açısından en fazla hareketlilik sayısına sahip program olmaya devam etmektedir. Üniversitemizin uluslararası hareketlilik stratejisi, öğrenci ve personel hareketliliğinde ‘equality’ ve ‘non-discrimination’ prensiplerine dayanmaktadır. Programın gerektirdiği kriterler çerçevesinden, din, dil, ırk, cinsiyet  ayrımı yapmaksızın her öğrenciye ve personele, uluslararası hareketlilik hakkı Erasmus programı dahilinde ve dışında sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ve personelimiz yeni işbirliklerine ön ayak olma açısından (initiator) teşvik edilmektedir. Öğrenci hareketliliğine daha çok lisans seviyesindeki öğrencilerimizden talep gelirken, üniversitemiz uluslararası stratejisi kapsamında hareketliliğin diğer derecelere de (second and third cycle) yaygınlaşması için üniversitemizde hareketlilik programı tanıtım faaliyetleri artırılmaktadır. Öğrenci Hareketliliğinin ve işbirlikleri stratejimizin diğer bir önemli ayağını ise mevcut çift diploma anlaşmalarımız oluşturmaktadır. Mevcut çift diploma anlaşmalarımız genellikle lisans seviyesinde bulunmaktadır. Bu anlaşmaların diğer derecelere de genişletilmesi ve özellikle, yüksek lisans seviyesinde yeni çift diploma anlaşmaları sağlanması öncelikli hedefimizdir.

Uluslararasılaşma stratejimizde, staj (student placement) programının yaygınlaşması açısından tanıtım faaliyetleri artırılmakta, daha önce staj faaliyetlerinde işbirliği sağlanmış özel kuruluşların veritabanı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin staj başvurularını hazırlanmasında kariyer merkezimizin de desteği alınmaktadır.

Personel Hareketliliğinde (staff mobility) öğrenci hareketliliğine benzer bir şekilde, he bölümden katılımın sağlanması öncelikli hedefimizdir. Özellikle akademik hareketlilikte, fakülte ve bölüm çeşitliliğini artırmak öncelikli hedefimizdir. İdari personel değişiminde (administrative staff mobility), yabancı dil yeterliliğine dikkat edilmekte, yeterli yabancı dil bilgisi bulunan personel öncelikli olarak hareketliliğe teşvik edilmektedir.

KHU Uluslararasılaşma stratejisi senelik faaliyet ve strateji raporları ile geliştirilmektedir.

Uluslararası İşbirliği Projelerinin Organizasyonunda ve Uygulanmasında Kurum Stratejimiz
KHU’da Uluslararası Projeler ve İşbirlikleri, iki birim tarafından yürütülmektedir. Uluslararası İşbirlikleri ve Eğitim Koordinatörlüğü, kurumsal işbirlikleri ve Erasmus Programı gibi AB programlarının idaresini sağlarken, Stratejik Araştırma Merkezi, özellikle AB kaynaklı ve bireysel hibe bazlı teaching ve training projelerinde üniversite personelimize destek sağlamaktadır. Erasmus Programı çerçevesinde her sene farklı fakülte ve bölümlerimize Intensive Project’lerde işbirliği teklifleri gelmektedir. Bu projelere katılımda stratejimiz işbirliğinin sürdürülebilir ve dengeli (sustainable and balanced) olmasından yanadır. Projelerden faydalanan personel ve öğrencilerimize faaliyetler konusunda, proje yönetimi veya katılımı konusunda destek sağlanmaktadır. Uluslararası İşbirliği Projeleri, Üniversitemiz Uluslararasılaşma ve Modernleşme Stratejileri açısından ve özellikle akademik personelin mesleki gelişimi açısından anahtar bir öğe olarak görülmektedir.

Erasmus Programına Katılımın Üniversite Modernleşme Sürecine Etkileri
Üniversitemiz Uluslararasılaşma ve Modernleşme Ajandasında, önceliği dünya klasmanında bir üniversitesi olma arzusu almaktadır. Mezunları ve akademik kadrosuyla, üniversitemiz, bu modernleşme ajandasında, Bologna sürecinde olduğu gibi, önemli kriterleri sağlamayı ve mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Bu önceliğin devamında, yüksek öğrenimde kurumsal akreditasyonu ve kaliteyi artırmak konusunda yapılacak olan yenilikler hedeflenmektedir. Hareketlilikte kalitenin korunmasına ve sınır ötesi işbirliklerine aynı kararlılıkla devam edilecektir. Yüksek Öğrenim ve İş Dünyası arasında köprü olma vazifesine, akademik araştırmalar ve öğrenim amaçlı katkıların sağlanması açısından devam edilecektir. Gerek AB odaklı gerek AB dışı projelerin yönetimi ve finansmanında etkinlik artırılacaktır.

Bu modernleşme hedeflerini gerçekleştirmede, özellikle öğrenci ve personel hareketliliğinin desteklenmesi, tanınırlılığın (recognition) tam olarak sağlanması, Bologna hedeflerinden belki de en önemlilerinden hareketlilikte dengenin sağlanması hususlarına önem verilecektir. Çift diploma programlarına teşvik sağlanması ise önem arz etmektedir. Özellikle araştırma alanında daha fazla işbirliğine gidilmesi, çok yönlü, bölgesel stratejik işbirliklerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda KHU uluslararasılaşmış üniversiteler sisteminde iyi bir yer edinmek istenmektedir.