DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Borçlar Hukuku HU 212 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 6.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ahmet Burhan SÖĞÜTLÜOĞLU
Dersin Amacı: Borçlar Hukuku alanında gerekli bilgilerini verilmesi; borç ilişkisinin unsurlarını, borcun kaynaklarını, borcun ifa edilmemesinin sonuçları hakkında hukuki bir nosyon kazandırmak.
Dersin İçeriği: Borçlar hukukunu konusu ve kaynakları, hukuki işlemlerden özellikle sözleşmelerden doğan borç ilişkileri, haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, borç ilişkisinin hükümleri, borçların ifa edilmesinin sonuçları, borç ilişkilerinde özel durumlar borcun veya borç ilişkilerinin sona ermesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Borçlar Hukukuna ilişkin genel esaslar ve temel kavramları bilir
  • 2- Hukuki işlemler ve özellikle sözleşmelerden doğan borçları öğrenir
  • 3- Haksız fillerden doğan borçları öğrenir
  • 4- Borcun veya borç ilişkilerinin sona ermesini bilir
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı ve uygulamaları


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Borçlar Hukuku konusu ve kaynakları, borç ilişkisi ve sorumluluk
2 Hukuki işlemler, Sözleşmeler, sözleşmelerde şekil, irade ve irade açıklaması, İrade bozukluğu,
3 Sözleşmenin sınırları, aşırı yararlanma (Gabin)ve Şartları, Temsil yetkisi , Temsil ve türleri
4 Haksız Fiillerden doğan Borç İlişkileri, unsurları, Haksız filler unsurları, Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları
5 Borcun İfa edilmesi, Borcun Direnimi, Borcun ifası, İfa yeri, ifa zamanı, ifanın konusu, Kısmi İfa ve Alacaklının Direnimi
6 Borç ilişkisi, Müteselsil borçluluk (özellikleri, kaynakları), Şarta bağlı borçların türleri, Pey Akçesi, Pişmanlık akçesi, Ceza şartı ve unsurları ve türleri
7 Borcun veya Borç ilişkisinin sona ermesi, sebepleri, İbra, yenileme, birleşme, kusursuz imkansızlık Takas, Zaman aşımı
8 Ara sınav
9 Mülkiyetin Devri Amacını güden sözleşmeler, satış sözleşmesinin unsurları, türleri ile, Satıcının borçları, Alıcının borçları, Trampa sözleşmesi
10 Bağışlama sözleşmesi , kira sözleşmesi, esasları, ariyet sözleşmesi
11 Kar sözleşmesi Finansal kiralama sözleşmesi esasları, unsurları
12 İş görme amacını güden sözleşmeler, Hizmet sözleşmesi, İstisna sözleşmesi Vekalet sözleşmesi Havale
13 Saklama amacı güden sözleşmeler, Vedia sözleşmeleri,
14 Güvence Amacını güden sözleşmeler, kefalet sözleşmesi (şartları, Türleri), İsimsiz sözleşmeler (Franchise sözleşmesi, Factoring sözleşmesi)


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALARDİĞER KAYNAKLAR

1) Prof.Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi 21. baskı, Ankara, 2017.
2) Prof.Dr. mehmet Ayan., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin yayıncılık, İstanbul, 2016.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama 2 -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 1 15
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 9 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 25
Final Sınavı 1 60
Total: 14 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama2816
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12525
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler9218
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar12020
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):151


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 1   2 1         1   3    
OC2 2   3 3         2   3    
OC3 2   3 3         2   3    
OC4 2   3 3         2   3