DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi MU 311 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Üretim işletmelerinin üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz edebilmeyi, Üretilen mamullerin maliyetini ve birim maliyetini hesaplamayı öğretmek ve üretim süreciyle ilgili yöntem ve bu yöntemlerin kayıtlarını ile ilgili konuları açıklamaktır.
Dersin İçeriği: Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet hesaplama yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Maliyet kavramını ve muhasebe için önemini anlar.
  • 2- Maliyet unsurlarını hesaplayabilir.
  • 3- Satışların Maliyeti Tablosunu düzenler ve Gelir Tablosu ile arasındaki ilişkiyi kurar
  • 4- Giderlerin dağıtımını gider yerleri bazında yapabilir.
  • 5- Sipariş ve safha maliyet yöntemlerini göre birim maliyeti hesaplayabilir
  • 6- 7/A seçeneğine göre maliyet kayıtları yapabilir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar, Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Maliyet Sistemini Etkileyen Faktörler, Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Temel Kavramlar. Gider-Harcama-Maliyet- Kavramları,
2 Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti Hesabının, Direkt İşçilik Maliyeti Hesabının, Genel üretim Maliyeti Hesaplarının İşleyişi ve kapsadığı konuların anlatımı,
3 Üretim ve mamul maliyetinin 7/A seçeneği ne göre kayıtları
4 Satışların maliyeti tablosu
5 Örnek Uygulamalar
6 Maliyet Yöntemleri
7 Dağıtımlar ve Dağıtım Yöntemleri (Birinci ve İkinci dağıtım yöntemleri)
8 Ara sınav
9 Üçüncü dağıtım ve Sipariş Maliyet Yöntemi
10 Örnek Uygulamalar
11 Safha maliyet Yöntemi (Tek safha)
12 Safha maliyet Yöntemi (DBS olması)
13 Birleşik Maliyet Yöntemi
14 Standart Maliyet yönteminin tanıtımı


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) AKDOĞAN, Nalan., Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Cem Web Ofset Ltd. Şti., Ankara, 1998.
2) BÜYÜKMİRZA, Kamil., Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.


DİĞER KAYNAKLAR

3) HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem., Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, Yayın No: 100, Eğitim Dizisi: 17, İstanbul, 1997.
4) ERDOĞAN, Necmettin., Maliyet Muhasebesi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 2002.
5) ÇANAKÇIOĞLU, Mustafa., Üretim İşletmelerin Maliyet Muhasebesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Yayın No: 162, İstanbul, 2016.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 9 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 11 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev9218
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11515
Final Sınavı12525
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 2 1 3 3 2       1 1 2    
OC2 3 3 2 3 2 1   2 1 2 2    
OC3 2 3 3 3 3 2   3 2 2 2    
OC4 2 3 2 3 2 2   3 2 2 2    
OC5 3 3 1 2 3 2   3 3 3 3    
OC6 3 3 1 2 1 1   3 3 3 1