DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Şirketler Muhasebesi MU 321 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Şirket kavramı ve şirket türlerinin öğretilmesi ve Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermaye değişikliklerini, kâr-zarar dağıtımını, birleşmelerini, dağılmaları (tasfiye), tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: Türk Ticaret Kanunu’na göre hukuk sistemi içinde yer alan şirket türlerinin farkını anlama, şirketlerinin Kuruluş işlemleri, kayıtları ve kuruluş bilançosunun hazırlanması, sermaye değişikliği, Kâr ve zarar dağıtımı ve kayıtları, Tasfiye, Birleşme işlemlerinin muhasebe boyutlarını kavrama, Devir Bilançosu gibi tabloların düzenlenmesini anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Türk Ticaret Kanunu’na göre Şirketlerin tanımı ve sınıflandırılmasını öğrenir
  • 2- Şahıs şirketlerinin kuruluş, Kâr ve zarar dağıtımını bilir.
  • 3- Sermaye Şirketlerinin, yapılarını ve farklarını kavrar
  • 4- Anonim şirketlerinde Kâr dağıtımını ve kayıtlarını yapar
  • 5- Tasfiye ve Birleşme işlemlerini öğrenir.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Şirketler Muhasebesinin Kapsamı
2 Türk Ticaret Kanununda Şirketlerin özellikleri
3 Sermaye ve Şahıs Şirketlerinin özellikleri
4 Şahıs Şirketlerinin kuruluşu ve kayıtları
5 Şahıs şirketlerinde kârın dağıtımı ve kayıtları
6 Şahıs şirketlerinde zararın dağıtımı ve kayıtları
7 Sermaye arttırılması ve azaltılması
8 Ara sınav
9 Sermaye şirketlerinin kuruluş işlemleri
10 Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtım Politikasının oluşturulması
11 Anonim şirketlerde karın dağıtılması ve kayıtları
12 Şirketlerde tasfiye
13 Şirketlerde birleşme
14 Örnek Uygulamalar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) Necdet Sağlam, Salim Şengel., Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre Şirketler Muhasebesi, Detay Yayıncılık, 2016.
2) Ali Ildır., Şirketler Muhasebesi -Şirket Tipleri ve Örnekler, 4. Baskı , Seçkin yayıncılık, 2014 .


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 6 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 8 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev6212
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler8216
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11010
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 2 1 3 2         2 1 3    
OC2 2 2 3 3         3 1 2    
OC3 2 1 2 3         2 1 2    
OC4 2 2 3 3         3 1 2    
OC5 3 3 3 2         3 1 3