DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Muhasebe Uygulamaları MU 402 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 4.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Mustafa Çanakcıoğlu
Dersin Amacı: Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan "Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği'ne" göre Bilanço ve Gelir Tablosunda yer alan hesapların bir hesap dönemindeki muhasebe sürecinde bir bütün olarak ele alınmasıdır.
Dersin İçeriği: Temel muhasebe kavramı ve ilkeleri ile Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işletmenin borçlarını ve alacaklarını varlık ve kaynak hesaplarının hem dönem içindeki olaylarının dönem sonu işlemlerine etkisi hem de dönem sonu işlemleri sırasında envanter ve değerleme işlemlerinin hesap dönemi kapanış ve yeni hesap dönemi açılış bilançosuna etkilerini görebilmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Hesap Dönemi kavramının bütünlüğünü öğrenir.
  • 2- Açılış Bilançosundan gelen ilgili hesapların dönem için ve dönem sonundaki uygulamalarını görür.
  • 3- Muhasebe sürecindeki kayıtların muhasebe ilke ve kavramlarıyla ilişkisini kurar.
  • 4- Dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtlarının vergi usul kanunu ile ilişkisini öğrenir.
  • 5- İşletmenin dönem sonu mali yapısının kâr veya zarar ile ilişkisini çözümler.
  • 6- Herhangi bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu düzenler.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders, çalışma soruları, ödevler, okuma, tartışma


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Bilanço ve Gelir Tablosu İlkeleri ve Muhasebe Kavramları
2 Dönen Varlıklar Hesaplarının Dönem içi Uygulamaları
3 Dönen Varlıklar Hesaplarının Dönem Sonu Uygulamaları
4 Monografi ve Test Çözümleri
5 Duran Varlıklar Hesaplarının Dönem içi Uygulamaları
6 Duran Varlıklar Hesaplarının Dönem Sonu Uygulamaları
7 Monografi ve Test Çözümleri
8 Kaynak Hesaplarının Dönem İçi Uygulamaları
9 Kaynak Hesaplarının Dönem Sonu Uygulamaları
10 Ara Sınav
11 Maliyet Hesapları
12 Monografi ve Test Çözümleri
13 Gelir Tablosu Hesapları
14 Monografi ve Test Çözümleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

1) ÇANAKÇIOĞLU, Mustafa., ERKAL, Zekeriya Emre., DURMUŞ, Cem Niyazi., Dönem İçi Muhasebe Uygulamaları, Der Yayınları, Yayın No: 405, İstanbul, 2014.
2) ÇANAKÇIOĞLU, Mustafa., ERKAL, Zekeriya Emre., DURMUŞ, Cem Niyazi., Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları, Der Yayınları, Yayın No: 407, İstanbul, 2015.


DİĞER KAYNAKLAR

3) AKDOĞAN, Nalan., ve SEVİLENGÜL, Orhan., Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, İSMMMO Yayını, Yayın No: 7, İstanbul, 2007.
4) ÖZULUCAN, Abitter., Özdemir, Serkan., Arslan, Seçkin., Muhasebe Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, İstanbul. 2007.
5) ÇANAKÇIOĞLU, Mustafa., Finansal Muhasebe Yeterlilik ve Staj Sınavlarına Hazırlık Kitabı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayını, Yayın No: 157, İstanbul, 2014.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 12 -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 14 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev12224
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11414
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):100


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
OC1 3 3   3 3 2   1 3 3 3    
OC2 3 3 1 3 3 1   1 3 3 3    
OC3 3 3 3 1 3     1 3 3 3    
OC4 3 3 3 3 3     2 3 3 3    
OC5 3 3 3 3 2 2   3 3 3 3    
OC6 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3