DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Toplu İş Hukuku LW 440 Bahar 02+00+00 Zorunlu 2 3.0
Akademik Birim: Hukuk Fakültesi
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ali GÜZEL
Dersin Amacı: 1. Toplu iş hukukuna ilişkin temel kavramları incelemek ve kavramak
2. Ekonomik ve sosyal yaşamı yakından ilgilendiren sendikaları ve işçi-işveren ilişkisini bu sayede daha iyi analiz edebilmek
3. Uygulamada, toplu iş ilişkilerine ilişkin karşılaşılabilecek her tip uyuşmazlıkta doğru yaklaşımla doğru çözüme ulaşmayı sağlayacak teorik ve pratik alt yapıyı oluşturmak
Dersin İçeriği: İşçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi, sendika özgürlüğü ve hakkı kavramları, işçi ve işveren kuruluşlarının kurulması, faaliyetleri, denetimi, bu kuruluşlara üyelik, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İş hayatında ihtiyaç duyacakları temel iş hukuku kavram ve ilkelerini kullanma
  • 2- İş hayatında sendikal haklar konusunda bilinçli işçi/işverenler olarak faaliyet gösterme
  • 3- Toplu iş ilişkileri konusunda yürürlükteki hukuk kurallarını doğru değerlendirme
  • 4- İş hayatında işçi/işveren/avukat/hakim/danışman gibi konumlarda karşılaşabilecekleri iş hukuku sorunlarını çözebilme
  • 5- Sözlü ve yazılı hukuki iletişim kurabilme ve araştırma becerilerini kazanma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri KONULARIN TEORİK DERSLERDE ANLATILMASI SONRASINDA, BELİRLİ KONULARDA ARAŞTIRMA YAPARAK ÖDEV HAZIRLAMA, YARGITAY KARARLARI İNCELEME, UYGULAMADA KARŞILAŞILABİLECEK UYUŞMAZLIKLAR DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN PRATİK ÇALIŞMALARA HAZIRLIKLI GELME VE KATILMA


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 İşçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi 1
2 Sendika özgürlüğü ve hakkı 1-2-4
3 İşçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri 1-2
4 İşçi ve işveren kuruluşlarına üyelik esasları 1-2-3
5 Toplu iş sözleşmesi kavramı ve özellikleri 1-3-4
6 Toplu iş sözleşmesinin yapılması 2-4
7 Ara sınav 5
8 Toplu iş sözleşmesinin hükümleri ve uygulanma alanı 2-3-4
9 Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi 2-3-4
10 Toplu iş uyuşmazlığı kavramı ve çözümü 1-2-3
11 Arabuluculuk 1-2-4
12 Grev ve lokavt kavramları 1-2
13 Toplu hak uyuşmazlıkları, mahkeme ve özel hakeme başvurma 1-2-4
14 Kanun dışı grev ve lokavt 1-2-3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

PROF. DR. NURİ ÇELİK, İŞ HUKUKU DERSLERİ, YENİLENMİŞ 29. BASI, İSTANBUL 2016


DİĞER KAYNAKLAR

A. CAN TUNCAY/BURCU SAVAŞ KUTSAL, Toplu İş Hukuku, 5. BASI, 2016


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 60
Total: 2 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati13226
Laboratuvar000
Uygulama13226
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler8216
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar122
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):75


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 3 2 1 3 2 2 2 3 3 2
OC2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2
OC3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3
OC4 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2
OC5 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3