DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Lineer Sistemler EE 502 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 8.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Metin ŞENGÜL
Dersin Amacı: Dersin amacı, lineer sistemlerin durum-değişkeni analizini kavramaktır. Dolayısıyla dönem boyunca şu alt başlıklar üzerinde durulacaktır: Durum denklemlerinin matris gödterimi, durum geçiş matrisi, durum geçiş denklemi, faz-değişkeni kanonik gösterimi, Jordan kanonik gösterimi, lineer sistemlerde kontroledilebilirlik ve gözlemlenebilirlik.
Dersin İçeriği: Matematik temeller (kompleks değişken kavramı, diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü, matris cebri, durum denklemlerinin vektör-matris gösterimi), lineer sistemlerin darbe cevabı ve transfer fonksiyonu, durum denklemlerinin matris gösterimi, durum geçiş matrisi, durum geçiş denklemi, faz-değişkeni kanonik formu, Jordan kanonik formu, lineer sistemlerde kontrol edilebilirlik ve göslemlenebilirlik.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel matematik konuları kavramak
  • 2- Durum denklemlerinin matris gösterimi ve çözümü
  • 3- Kanonik form ve benzeşim dönüşümünü öğrenmek
  • 4- Lineer sistemlerde kontroledilebilirlik
  • 5- Lineer sistemlerde gözlemlenebilirlik
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Klasik Yöntemler


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kompleks değişken kavramı, diferansiyel denklemler
2 Laplace dönüşümü, matris cebri
3 Durum denklemlerinin vektör-matris gösterimi, lineer sistemlerin darbe cevabı ve transfer fonksiyonu
4 Durum denklemlerinin matris gösterimi
5 Durum geçiş matrisi
6 Durum geçiş denklemi
7 Yazılı sınav 1
8 Faz-değişkeni kanonik gösterimi
9 Jordan kanonik gösterimi
10 Lineer sistemlerde kontroledilebilirlik
11 Lineer sistemlerde kontroledilebilirlik
12 Yazılı sınav 2
13 Lineer sistemlerde gözlemlenebilirlik
14 Lineer sistemlerde gözlemlenebilirlik


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Linear System Theory : The State Space Approach, Lotfi A. Zadeh and Charles A. Desoer, ISBN-13: 978-0486466637, ISBN-10: 0486466639.


DİĞER KAYNAKLAR

The Essentialf of Linear State-Spave Systems, J. Dwight Aplevich, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0-471-24133-4.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 60
Final Sınavı 1 40
Total: 3 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14798
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar22040
Final Sınavı12020
Toplam İş Yükü (saat):200


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OC1 2 2 2              
OC2 2 2 2              
OC3 2 2 2              
OC4 2 2 2              
OC5 2 2 2