DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kimya II CH 104 Bahar 03+00+02 Zorunlu 4 6.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok.
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Ebru Demet AKDOĞAN
Dersin Amacı: Atomlar arası etkileşimleri ifade eden bağlar, intermoleküler kuvvetler, moleküler şekil ve maddenin özellikleri arasındaki ilişki, kimyala kinetik, kimyasal tepkime hızı, mekanizması, kimyasal denge, asit ve bazlar, asit-baz dengesi, zayıf asit ve baz çözeltilerindeki iyon konsantrasyon hesapları, termodinamiğin en temel kavramları, entropi, serbest enerji.
Dersin İçeriği: Kimyasal Bağ I: Temel Kavramlar
Kimyasal Bağ II: Farklı Boyutlar
Intermoleküler Kuvetler: Sıvı ve Katı
Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
Kimyasal Kinetik
Kimyasal Dengenin Temelleri
Asit ve Bazlar
Asit-Baz Dengesinin Farklı Boyutları
Çözünürlük ve Kompleks-İyon Dengesi
Spontan Değişim: Entropi ve Gibbs Enerjisi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Atomlar arası etkileşimleri, bağları, moleküllerarası kuvvetleri, moleküler şekil ve maddenin özellikleri arasındaki ilişkiyi, çözelti konsantrasyonuna bağlı çözelti özelliklerini tanımlayabilme.
  • 2- Kimyasal kinetik ve dengeyi anlamış olma
  • 3- Asit ve bazlar konusunda temel bir bilgiye sahip olma
  • 4- Termodinamiğin temel kavramlarını, örneğin spontan değişimleri, entropi, serbest enerji değişimi gibi konuları anlamış olma
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Projektör/Slaytlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Kimyasal Bağ I: Temel Kavramlar Ders kitabından ilgili konuyu okuma
2 Kimyasal Bağ II: Farklı Boyutlar Ders kitabından ilgili konuyu okuma
3 Moleküllerarası Kuvetler: Sıvı ve Katı Ders kitabından ilgili konuyu okuma
4 Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Ders kitabından ilgili konuyu okuma
5 Kimyasal Kinetik Ders kitabından ilgili konuyu okuma
6 Problem Çözme Ders kitabından 1-5 haftalar arası işlenen tüm konulari okuma
7 Ara Sınav I Ders kitabından 1-5 haftalar arası işlenen tüm konulari çalışma
8 Kimyasal Dengenin Temelleri Ders kitabından ilgili konuyu okuma
9 Asit ve Bazlar Ders kitabından ilgili konuyu okuma
10 Asit-Baz Dengesinin Farklı Boyutları Ders kitabından ilgili konuyu okuma
11 Çözünürlük ve Kompleks-İyon Dengesi Ders kitabından ilgili konuyu okuma
12 Spontan Değişim: Entropi ve Gibbs Enerjisi Ders kitabından ilgili konuyu okuma
13 Problem Çözme Ders kitabından 8-12 haftalar arası işlenen tüm konulari okuma
14 Ara Sınav II Ders kitabından 8-12 haftalar arası işlenen tüm konulari çalışma


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

General Chemistry: Principles and Modern Applications by R. Petrucci, FG Herring, JD Madura and C Bissonnette, Pearson Prentice Hall, 10th edition, 2010.


DİĞER KAYNAKLAR

General Chemistry by Linus Pauling, Dover Publications, 3rd edition, 1988.
General Chemistry by Raymond Chang, McGrawHill Publishing Company, 3rd edition, 2003.


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 -
Laboratuvar 10 25
Uygulama 5 3
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev 5 3
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) 10 -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 2 30
Final Sınavı 1 40
Total: 47 101


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar10330
Uygulama5315
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev5315
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler10330
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar236
Final Sınavı155
Toplam İş Yükü (saat):143


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3                  
OC4