DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Mal ve Sorumluluk Sigortaları BS 411 Güz 03+00+00 Zorunlu 3 7.0
Akademik Birim: İşletme Fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: Bora SELÇUK
Dersin Amacı: Mal ve Sorumluluk sigortalarının özünün, ayrıntıya girilerek açıklanması
Dersin İçeriği: Yangın sigortalarına ait temel kavramlar, sigortanın temel prensipleri, rizikolar, risk değerlendirme ve fiyatlandırma için gerekli asgari bilgiler, yapı grupları, zorunlu Deprem sigorta poliçesi genel şartları ve uygulama esasları, deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı, klozları uygulama esasları (hasar uygulamaları ile birlikte), grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör teminatı, klozları uygulama esasları, poliçe/teklif prim hesaplamasında dikkat edilmesi gereken hususlar örnekleri ile birlikte, abonman poliçeler ve prim hesaplamaları, ilk ateş, inşa halindeki yapılar ve diğer sigorta türleri, yangın sigortası genel şartları ve klozları, kar kaybı sigortalarında genel tanımlamalar ile sigorta bedelinin bulunmasında dikkat edilmesi gereken hususular.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Mal sigortaları türleri mevzuatını ilişkilendirir.
  • 2- Kar kaybı sigortalarını anlar ve inceler
  • 3- Deprem sigortalarını anlar ve inceler
  • 4- Yangın sigortalarını anlar ve inceler
  • 5- Mal sigortaları türlerini sınıflar.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım Yöntemi Soru Cevap Yöntemi Sunum Yöntemi


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Genel Olarak Mal ve Sorumluluk Kavramı
2 Yangın Sigortalarına Giriş
3 Kapsam ve kapsam Dışı Haller
4 Ek Teminatlar
5 İnfilak - Duman- Yıldırım Düşmesi
6 Kümül Riskler.
7 Dahili Su ve Ek Teminatı
8 Ara Sınav
9 Terör-Kötü Niyetli Hareketler Ek Teminatı
10 Deprem Ek Teminatı
11 Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortaları
12 Mühendislik sigortalarına giriş
13 İnşaat sigortası ile ilgili kavramlar
14 Montaj sigortası ile ilgili kavramlar


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Cemal Ererdi, Avrupa'da Sigorta Sektörünün Finansal Sektör İçindeki Yeni Konumu ve Ekonomik Rolü, 2001
Cemal Ererdi, Yangın Sigortacılığı, 1998
Çipil, Mahir, Risk Yönetimi ve Sigorta: Yeni Sigortacılık Mevzuatı ile Uyumlu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.


DİĞER KAYNAKLAR

Duygulu, Ercan, Sigorta İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011.
Kahya, Mehmet, Maliyet Açısından Sigorta Hizmetinin Fiyatlandırılması, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2011.
İlgili yönetmelikler ve genel şartlar


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 50
Total: 1 50


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati16348
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar31545
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):175


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1 2 1   1   1            
OC2 3     2   1 1          
OC3 2   1     1            
OC4 2                      
OC5 1         2