DERS - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

1. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
EL101 İngilizce I 2 3 3
GE103 Mühendislik Rehberliği ve Etik 2 1 3 3 3 3 2 3
MA101 Analiz I 3 1 1 1 1
MA103 Doğrusal Cebir 3 1 1 1 1
PH121 Fizik I 3
PH131 Fizik Laboratuvarı I 3 3 2 1
TD101 Türk Dili I 3 3

1. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
CE140 Bilgisayar Programlama I 2 2
CH101 Kimya 1 1 1 2 1 1
EL102 İngilizce II 2 3 3
MA102 Analiz II 3 1 1 1 1
PH122 Fizik II 3
PH132 Fizik Laboratuvarı II 3 3 2 1
TD102 Türk Dili II 3 3

2. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
AT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 1 3 2
CH201 Malzeme Bilimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
EE201 Devre Kuramı I 3 2 2
EE205 Sayısal Tasarım 3 3 3
EL201 İngilizce-III 2 3 3
MA201 Diferansiyel Denklemler 3 1 1 1 1

2. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
AT102 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 3 3
EE204 Devreler Laboratuvarı
EE222 Devre Kuramı II 3 2 2
EE234 Elektronik Devre Elemanları 3 3 3 3 1 2 2
EL202 İngilizce-IV 2 3 3
MA208 Analiz III 3 1 1 1 1
MDBF299 Staj I

3. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
EE331 Elektronik Devreler 3 3 3
EE333 Elektronik Devreler Laboratuvarı I 3 3 3 3
EE361 Elektromanyetik Alan Kuramı 3 2 3 1
EE371 Sinyaller ve Sistemler 3 2 2 2 1
GE204 Mühendisler için Olasılık ve İstatistik 3 3 2

3. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
EC309 Mühendisler için Ekonomi 3 2 2 1 1
EE332 Elektronik Devreler Laboratuvarı II 2 2 3 3 2 3
EE342 Mikroişlemciler 3 3 3 2 2
EE352 Denetim Sistemleri 3 2 2 1
EE374 Sayısal Sinyal İşleme 3 2 2 3 2 3 2
EE376 İletişim Sistemleri 3 3 1 3 2 3 2
MDBF399 Staj II

4. Yıl Güz

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
GE401 Mühendislikte Problem Çözme ve Proje Yönetimi 3

4. Yıl Bahar

KODDERS PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
GE400 Mühendislik Tasarım Projesi 3 3 3 3 1 3 3 1 1