Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
CE501 Z İleri Yazılım Mühendisliği İngilizce 03 00 00 3.0 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
DÖNEM TOPLAMI: 12 0 0 12 32

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
GSE501 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3.0 3
GSE598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0.0 1
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
DÖNEM TOPLAMI: 12 0 0 12 28

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
GSE599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0.0 60
DÖNEM TOPLAMI: 0 0 0 0 60
TOPLAM: 24 0 0 24 120

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
CE502 S Örün Servisleri İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE504 S Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE505 S Dağıtık İşletim Sistemleri İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE506 S Hesaplamalı Geometri İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE507 S Bilgisayar Ağları İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE508 S Biyoenformatik Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE509 S Algoritma Tasarım ve Analizi İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE511 S Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE512 S İş Zekası ve Veri Ambarlama İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE513 S Paralel ve Dağıtık Hesaplama İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE514 S Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE515 S Veri Bilimi ve Analitiği İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE516 S Hesaplama Kuramı İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE520 S Mobil Uygulama Geliştirme İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE531 S SOA ile Uygulama Geliştirme İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE537 S Paralel Programlama İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE595 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE596 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE602 S Kriptoloji İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE604 S Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Tasarımı İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE605 S Bilgisayar Ağları Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE606 S Yazılımda Kalite Garantisi İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE607 S Kablosuz Ağlar ve Mobil Hesaplama İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE608 S Çizge Algoritmaları İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE609 S Makine Öğrenmesi İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE615 S İleri Biyoinformatik İngilizce 03 00 00 3.0 8
CE650 S Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 8