Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
DSE501 Z Veri Bilimi Araçlarına Giriş İngilizce 03 00 00 3.0 8
GSE501 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3.0 3
GSE598 Z Seminer İngilizce 00 00 00 0.0 1
IT526 Z Veritabanı Tasarım ve Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
DÖNEM TOPLAMI: 12 0 0 12 28

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
CE514 Z Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3.0 8
IT572 Z İleri Düzey Bilgi Sistem Analiz ve Tasarımı İngilizce 03 00 00 3.0 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
DÖNEM TOPLAMI: 12 0 0 12 32

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
GSE599 Z Yüksek Lisans Tezi İngilizce 00 00 00 0.0 60
DÖNEM TOPLAMI: 0 0 0 0 60
TOPLAM: 24 0 0 24 120

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
FE501 S Finans Matematiği I Türkçe 03 00 00 3.0 6
FE502 S Finans Matematiği II Türkçe 03 00 00 3.0 7
FE511 S Stokastik Diferansiyel Denklemler Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE512 S Finansta Eniyileme Yöntemleri Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE513 S Sayısal Yöntemler Türkçe 03 00 00 3.0
FE515 S Risk Yönetiminde Simülasyon Teknikleri Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE517 S Oyun Teorisi Türkçe 03 00 00 3.0 8
FE525 S Finansal Modelleme Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE527 S Türev Ürünlerde Fiyatlama Yöntemleri ve Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE528 S Web Tabanlı Programlama Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE529 S Web Arayüz Tasarımı Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE531 S Finansal Zaman Serilerinin Analizi Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE533 S Kurumsal Finansal ve Risk Analizi Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE581 S Finans Laboratuvarı I Türkçe 00 00 04 2.0 6
FE582 S Finans Laboratuvarı II Türkçe 00 00 04 2.0 7
FE583 S Finans Laboratuvarı III Türkçe 00 00 04 2.0 2
FE595 S Finans Mühendisliğinde Özel Konular Türkçe 03 00 00 3.0 10
FE596 S Finans Mühendisliğinde Özel Konular Türkçe 03 00 00 3.0 10
IT501 S Ayrık Matematik Türkçe 03 00 00 3.0 7
IT502 S Olasılık ve İstatistik Türkçe 03 00 00 3.0 7
IT511 S İşletim Sistemlerine Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 8
IT513 S Java Programlamaya Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 8
IT515 S İstemci Tarafı Programlama Dilleri Türkçe 03 00 00 3.0 5
IT522 S İleri Düzey Java Türkçe 03 00 00 3.0 8
IT531 S Sistem Programlama Türkçe 03 00 00 3.0 8
IT533 S Sunucu Tarafı Programlama Dilleri Türkçe 03 00 00 3.0
IT560 S Büyük Veri Analitiği İngilizce 03 00 00 3.0 8
IT565 S Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Türkçe 03 00 00 3.0 8
IT570 S Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
IT571 S İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Amb Türkçe 03 00 00 3.0 8
IT602 S Görselleştirme İngilizce 03 00 00 3.0 8
MAT601 S Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler İngilizce 03 00 00 3.0 10
MAT602 S İleri Düzey Eniyileme ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3.0 8
MAT603 S Sayısal Lineer Cebir İngilizce 03 00 00 3.0 8
MAT604 S Zaman Serileri Analizi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS513 S Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS522 S İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS523 S Kantitatif Karar Verme İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS524 S Girişimcilik ve Yeni Şirket Oluşturma İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS525 S Hesaplamada Etik ve Legal Konular İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS526 S Finansal Yönetim İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS527 S Yönetsel Muhasebe Türkçe 03 00 00 3.0
MIS529 S E-Pazarlama İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS531 S Acil Durum Bilgi Sistem Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS532 S Teknoloji Yönetim ve Organizasyönel Dönüşüm İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS533 S Liderlik Teorisi ve Pratiği İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS534 S İşletme Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS535 S Sosyal Medya Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS595 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular I İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS596 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS601 S Sanaldoku Hesaplama ve Veri Madenciliği İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS602 S Arama Motorları Optimizasyonu İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS603 S Lokayson Bazlı Servisler İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS604 S Bulut Bilişim ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS605 S Büyük Veri ve Veri Yönetişimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS606 S Veri ve Teknoloji Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS631 S İş Veri İletişimi ve Ağlar İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS632 S Kurumsal Veri Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS633 S Karar Destek Sistemleri ve Sosyal Medya İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS634 S İleri Düzey Rekabetçi Zekâ İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS635 S İş Sürekliliği ve Uygulamaları İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS636 S Kurumsal Proje Yönetimi İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS651 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular II İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS653 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular IV İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS654 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular V İngilizce 03 00 00 3.0 8
MIS655 S Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular VI İngilizce 03 00 00 3.0 8