Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi


Kazanılan Derece ve Düzeyi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Önceki Öğrenimin Tanınması


Mezuniyet Koşulları


Program Tanımı

Program Yeterlilikleri

 • 1- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişkiler gibi temel finans kavramlarının özüne ve detaylarına vakıf olmak. Finans ve bankacılık sektörünün de karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken teorik donanımı kazanmak.
 • 2- Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişkiler gibi temel finans kavramlarının özüne ve detaylarına alana katkı yapabilecek seviyede vakıf olmak. Finans ve bankacılık sektörünün de karşılaşılan problemleri anlayabilmek ve çözebilmek için gereken donanımı kazanmak ve teorik katkı yapabilmek.
 • 3- Finans ve bankacılık bağlamında işletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde karşılaşılan sorunların nasıl oluştuklarını ve çözümlerini finansal ve ekonomik modeller ışığında yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla analiz edebilmek.
 • 4- Finans ve bankacılık bağlamında karşılaşılan sorunların işletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde nasıl oluştuklarını finansal ve ekonomik modeller ışığında analiz edebilmek.
 • 5- Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında tarihi, pratik ve teorik açılardan detaylı bilgi sahibi olmak ve mevcut bilgiyi geliştirebilmek.
 • 6- Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında tarihi, pratik ve teorik açılardan detaylı bilgi sahibi olmak.
 • 7- Sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finans ve bankacılık açısından önemini hem teorik modeller hem de uygulamadaki zorluklar açısından eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yeni çözümler önerebilmek.
 • 8- Sosyal, denetimsel ve politik faktörlerin finans ve bankacılık açısından önemini hem teorik modeller hem de uygulamadaki zorluklar açısından değerlendirebilmek.
 • 9- Finans ve bankacılık sektörünün uluslararası yönlerini ve global piyasalarla bağlantılarını öğrenmek.
 • 10- Finans ve bankacılık sektörünün uluslararası yönlerini ve global piyasalarla bağlantılarını tüm detaylarıyla ve katkı yapabilecek seviyede öğrenmek.
 • 11- Finansal iktisat teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkeleri ve teknikleri bilmek ve uygulamak.
 • 12- Finansal iktisat teorisinin bütünlüğü içine giren portföy yönetimi, kurumsal finansman ilkeleri ve teknikleri bilmek, uygulamak ve bu konularda yeni açılımlar getirebilmek.
 • 13- Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilmek ve sentezleyebilmek. Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneği kazanmak. İş ortamlarında hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek.
 • 14- Finansal ve ekonomik verileri derinlemesine analiz edebilmek, sentezleyebilmek; etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanıp yorumlayabilmek.
 • 15- Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde hem iş dünyasında hem de akademik ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabilme ve tartışabilme yeteneği kazanmak.
 • 16- Hem iş dünyası hem de akademik çevrelerde hem takım üyesi hem de lider olarak hareket edebilmek ve yeni perspektifler sunabilmek.

Mezunların İstihdamı


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim Türü ve Dili


Adres ve İletişim Bilgileri


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği