Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
BIO611 Z İleri Biyoinformatik İngilizce 03 00 00 3.0 8
GSE501 Z Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik İngilizce 03 00 00 3.0 3
GSE698 Z Seminer (Doktora) İngilizce 00 00 00 0.0 1
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
DÖNEM TOPLAMI: 12 0 0 12 28

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
BIO610 Z Hesaplamalı İlaç Tasarım Teknikleri İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO622 Z Medisinal Kimyada Özel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
S Lisansüstü Seçmeli İngilizce 3 0 0 3 8
DÖNEM TOPLAMI: 12 0 0 12 32

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
GSE680 Z Doktora Yeterlik İngilizce 00 00 00 0.0 30
DÖNEM TOPLAMI: 0 0 0 0 30

2. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
GSE699 Z Doktora Tezi İngilizce 00 00 00 0.0 150
DÖNEM TOPLAMI: 0 0 0 0 150
TOPLAM: 24 0 0 24 240

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
BIO511 S Biyoinformatik İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO610 S Hesaplamalı İlaç Tasarım Teknikleri İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO621 S Nümerik Metodlar ve Programlama (Phyton) İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO622 S Medisinal Kimyada Özel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO623 S Nesneye Yönelik Programlama İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO624 S İleri Hesaplamalı Yapısal Biyoloji İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO625 S Membran Proteinleri ve Moleküler Neurobiyoloji İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO631 S İleri Hücre Biyolojisi İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO651 S İleri Kuantum Kimyası İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO653 S İstatistiksel Termodinamik İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO655 S Moleküler Modelleme, Simülasyon ve Görüntüleme Yöntemleri İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO681 S İnsan Genetiği İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO682 S Biyolojide Etik ve Fikri Mülkiyet İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO684 S Spektroskopide Özel Konular İngilizce 03 00 00 3.0 8
BIO688 S Sistem Biyolojisi İngilizce 03 00 00 3.0 8