Program Hakkında Genel Bilgiler

Kuruluş Bilgisi


Kazanılan Derece ve Düzeyi


Kabul ve Kayıt Koşulları


Önceki Öğrenimin Tanınması


Mezuniyet Koşulları


Program Tanımı

Program Yeterlilikleri

  • 1- Sinema ve Televizyon alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
  • 2- Sinema ve Televizyon alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzeyde çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
  • 3- Sinema ve Televizyon alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek için kullanabilmek.
  • 4- Sinema ve Televizyon alanlarında ürün ve çözüm üretebilmek üzere bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
  • 5- Sinema ve Televizyon alanındaki bilgileri, bu alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
  • 6- Sinema ve Televizyon alanındaki kuramsal bir sorunu akademik olarak kurgulayabilmek, araştırabilmek, çözüm yöntemi geliştirmek, gerektiğinde uygulayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek.
  • 7- Sinema ve Televizyon alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Televizyon alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri, medya endüstrileri ile ilgili gelişmeler yanında kuramsal yenilikleri de izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2)
  • 8- Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. Alanla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ile alandaki ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, dağıtılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek davranabilmek.

Mezunların İstihdamı


Üst Derece Programlara Geçiş


Ölçme ve Değerlendirme


Eğitim Türü ve Dili


Adres ve İletişim Bilgileri


Değerlendirme Anketleri


Uluslararası İşbirliği