Ders Planları

1. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
AT101 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Türkçe 02 00 00 2.0 1
BK105 Z Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe 03 00 00 3.0 6
EK101 Z Ekonomiye Giriş I Türkçe 03 00 00 3.0 6
ENG101 Z İngilizce İngilizce 03 00 00 3.0 4
MAT101 Z Genel Matematik I Türkçe 03 00 00 3.0 6
TD101 Z Türk Dili I Türkçe 02 00 00 2.0 1
YN101 Z İşletmeye Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 6
DÖNEM TOPLAMI: 19 0 0 19 30

1. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
AT102 Z Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II Türkçe 02 00 00 2.0 1
EK102 Z Ekonomiye Giriş II Türkçe 03 00 00 3.0 6
ENG102 Z İngilizce II İngilizce 03 00 00 3.0 4
MAT102 Z Genel Matematik II Türkçe 03 00 00 3.0 6
MU110 Z Muhasebeye Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 6
TD102 Z Türk Dili II Türkçe 02 00 00 2.0 1
YN104 Z İşletme Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 6
DÖNEM TOPLAMI: 19 0 0 19 30

2. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
ENG201 Z İngilizce III İngilizce 03 00 00 3.0 4
FN203 Z Finansın Temelleri Türkçe 03 00 00 3.0 7
HU203 Z Hukukun Temel Kavramları Türkçe 03 00 00 3.0 6
MU221 Z Finansal Muhasebe Türkçe 03 00 00 3.0 6
STA201 Z İstatistik Türkçe 03 00 00 3.0 6
KHAS 100 S KHAS Seçmeli Türkçe 0 0 0 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30

2. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
BS216 Z Sigortacılık Türkçe 03 00 00 3.0 6
ENG202 Z İngilizce IV İngilizce 03 00 00 3.0 4
PA202 Z Pazarlamaya Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 6
UTL202 Z Lojistiğe Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 7
UTL214 Z Uluslararası Ekonomi Türkçe 03 00 00 3.0 6
KHAS 200 S KHAS Seçmeli Türkçe 0 0 0 0 1
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30

3. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
HU311 Z Ticaret Hukuku Türkçe 03 00 00 3.0 5
PA303 Z Uluslararası Pazarlama Türkçe 03 00 00 3.0 6
UTL315 Z Tedarik Zinciri Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 6
UTL323 Z Taşıma Hukuku Türkçe 03 00 00 3.0 5
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 18 0 0 18 30

3. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
UBST399 Z Staj Türkçe 00 00 00 0.0 2
UTL304 Z Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL314 Z Uluslararası Ticari Örgütler Türkçe 03 00 00 3.0 5
UTL328 Z Taşımacılık ve Operasyon Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 6
UTL334 Z Uluslararası Ticarete Giriş Türkçe 03 00 00 3.0 5
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 18 0 0 18 30

4. Yıl Güz

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
UTL423 Z Depo ve Envanter Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 7
UTL431 Z Entegre Lojistik Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 7
UTL441 Z Lojistik Bilgi Sistemleri Türkçe 03 00 00 3.0 8
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30

4. Yıl Bahar

KODTİPİ (Z/S)DERSDİLTULKREDIAKTS
UTL428 Z Deniz ve Liman İşletmeciliği Türkçe 03 00 00 3.0 9
UTL442 Z Bitirme Projesi Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL452 Z Lojistik Planlama ve Modelleme Türkçe 03 00 00 3.0 9
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
S Seçmeli Ders Türkçe 3 0 0 3 4
DÖNEM TOPLAMI: 15 0 0 15 30
TOPLAM: 134 0 0 134 240

SEÇMELİ DERSLER

KODDERS TİPİDERSDİLTULKREDIAKTS
UTL232 S Vergi Usul Hukuku Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL301 S İhracat ve İthalat Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL312 S Dış Ticaret Finansmanı Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL331 S Deniz ve Liman İşletmeciliği (Seçmeli) Türkçe 02 00 00 2.0 4
UTL341 S Uluslararası Taşı.Huk.Düz. (Seçmeli) Türkçe 02 00 00 2.0 4
UTL342 S Lojistik Maliyet Yönetimi Türkçe 02 00 00 2.0 4
UTL352 S Şebeke Oluşturma ve Fiziksel Dağıtım Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL402 S Lojistik ve İnsan Kaynakları Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL412 S Dünya Ekonomisi ve Ticareti Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL421 S Proje Planlaması ve Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL434 S Ulaştırma Politikası ve Ticareti Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL453 S İstanbul (Sanat ve Kültür) Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL462 S Küresel Tedarik Zinciri ve Lojistik Stratejileri Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL472 S Ticaret Ulaştırma ve Lojistik Tarihi Türkçe 03 00 00 3.0 4
UTL492 S İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 03 00 00 3.0 4