Akademik Yönetim

Prof.Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ Rektör Vekili
Prof.Dr. A. Nihat BERKER Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Hasan B. KAHRAMAN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Arzu ERDEM Rektör Yardımcısı
Zekiye Kesper DİLER Genel Sekreter Vekili
Prof.Dr. Şirin TEKİNAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Osman ZAİM İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Sevda ALANKUŞ İletişim Fakültesi Dekan Vekili
Prof.Dr. Zühal ULUSOY Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ömer GEBİZLİOĞLU Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARAGÖZ Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet AKAD Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr. Mitat ÇELİKPALA Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr.Zeki AYAĞ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr. Volkan EDİGER Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü
Prof.Dr. Ömer GEBİZLİOĞLU Yüksekokullar Koordinatörü
Doç.Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörü
Teknoloji ve Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Doç.Dr. Salih BIÇAKÇI Orta-Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Doç.Dr. Levent SOYSAL İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Emir GÜNEY Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Yard.Doç.Dr.Mary Louise O'NEIL ŞİMŞEK
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Çiğdem Tirkeş İngilizce Hazırlık Okulu Müdür Vekili
Settar DİNLER Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü