DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Kültürün Etnografik ve Kalitatif Analizi CS 574 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
Öğrenim Türü: Örgün eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Levent SOYSAL
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere
1) etnografya ve iletişim alanlarında gerekli kavramları terimleri yaklaşımları ve kuramları öğretmek
2) öğrencilerin kültüre bakışını zenginleştirmektir.
Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler etnografik araştırmanın kavramlarını ve yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Ayrıca, kendi seçtikleri sosyal bir olguyu analiz etmek için bir etnografik araştırma tasarlayıp onu uygulayacaklar. Böylelikle, sosyal olguları anlamlandırmak için ethnografik bir bakış açısı geliştirmek konusunda bilinçleneceklerdir. Ve karmaşık sosyal ilişkiler çerçevesinde nitel verileri toplayıp, yorumlama yetisini kazanacaklardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Başlıca kavramları ve teorileri öğrenmek ve onları nitel araştırmaya uygulayabilmek
  • 2- Bir araştırmanın başından sonuna bütün süreçlerini hazırlayıp uygulayabilmek
  • 3- Günlük yaşam pratiklerini etnografik bir bakış açısıyla analiz edebilmek
  • 4- Detaylandırılmış bir analiz ile kabul görülmüş gündelik bilgileri kritik edebilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konu anlatımları, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, haftalık okumalar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Giriş Yok
2 Etnografya ve İletişim arasındaki ilişki. Temel kavramlara giriş. Introducing Qualitative Research by Jane Mills and Melanie Birks.
3 Okuma hakkında tartışmalar Practical Philosophy by Melanie Birks. Anthropological Ancestors and Interpretation Theory: Boas, Malinowski, and Evans-Pritchard.
4 Okuma hakkında tartışmalar Critical Etnography by Urmitapa Dutta. Peter Winch and Ordinary Language Philohophy.
5 Okuma hakkında tartışmalar Grounded Theory by Jane Mills, Melanie Birks and Karen Hoare. The Neo-Popperiands and the Logic of One Science: I. C. Javie and Robin Horton.
6 Okuma hakkında tartışmalar Narrative Research by Patrick John Lewis and Robin Adeney.
7 Okuma hakkında tartışmalar A New Generation of Qualitative Research by Jane Mills Beyond Explanation and Understanding: The Hermeneutics of Hans-Georg Gadamer and Paul Ricoeur.
8 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok
9 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok
10 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok
11 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok
12 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok
13 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok
14 Araştırma Raporu için Hazırlık Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Books:
Robert J. Ulin. Understanding Culture. University of Texas Press, Austin 1984.
Jim Thomas. Doing Critical Ethnography. Sage Publications, London 1993
Muriel Saville-Troike. Ethnography of Communication. Basil Blackwell, Oxford 1982.

Articles:
Zsuzsa Gille. Critical Ethnography in the Time of Globalization: Toward a New Concept of Site. Cultural Studies Critical Methodologies (2001), v.1, no: 3, p.319 – 334.

Johannes Fabian. Rule and Process: Thoughts on Ethnography as Communication.
Phil. Soc. Sct (1979), no: 9, p. 1 – 26.

Richard E. Flatman. Wittgenstein and the social sciences: Critical reflections concerning Peter Winch’s interpretations and appropriations of Wittgenstein’s thought.
History of the Human Sciences (2000), v. 13, no: 2, p. 1– 15.

Maha El-Shinnawy ve Ajay S. Vinze. Int. J. Human. Technology, Culture and Persuasiveness: A study of choice-shifts in group settings.
Computer Studies (1997), no: 47, p. 473 – 496.

Lawrence Wieder. Ethnometodology, Conversation Analysis, Microanalysis and the Ethnography of Speaking. Research on Language and Social Interaction (1999), no: 32, p. 163 – 171.

Catherine Palmer. Ethnography: A Research Method in Practice. Int. J. Turism Research (2001), no: 3, p.301 – 312.

Stuard Hannabuss. Research Interviews. New Library World (1996), v. 97, no: 1129, p. 22 – 30.

Colin Day. Methodological Issues: The Use of Critical Ethnography as an Active Research Methodology. http: // www.emeraldinsight.com/0951-3574.htm


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje - -
Ödev - -
Sunum/Jüri 1 30
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar - -
Final Sınavı 1 60
Total: 16 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje000
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık14747
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler13339
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar000
Final Sınavı16060
Toplam İş Yükü (saat):188


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6
OC1 2          
OC2   3        
OC3       3    
OC4   2