DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Pazarlama Araştırmaları MBAD 508 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim:
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Nimet URAY
Dersin Amacı: Günümüzde yöneticilerin firmalarının faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, rekabet avantajı sağlamada önemli rol oynayan pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi, pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır. Bu kapsamda kritik bir role sahip olan, araştırması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru - yanlış, başarılı - başarısız, bilimsel yönteme dayalı - dayalı olmayan, araştırma tekliflerinin ayırt edilmesini, ihtiyaç duyulan araştırma bilgilerini en etkin elde etme yöntemini belirlemeyi, gerekirse firma içindeki bir birim tarafından fiilen araştırmanın yürütülmesini denetlemeyi mümkün kılacaktır. Bu konudaki bilgi gerek araştırma yaptıran, gerekse araştırma yapan için önemlidir. İkinci gruba girecekler için elzem görünen bu bilgiler, bütçenin optimum şekilde yapılması ve kullanılması, doğru ve zamanında karar vermek isteyen yöneticileri için de kaçınılmazdır.
Dersin İçeriği: Araştırmanın tanımı, kapsamı,Araştırmanın pazarlama yönetimindeki yeri
Araştırmalarda etik kurallar,Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma modelinin saptanması,Açıklayıcı araştırma tasarımı: İkincil Araştırma ve Kalitatif araştırma , Tanımlayıcı araştırma yöntemleri : Yatay kesit, tekrarlı araştırma ve paneller, Tanımlayıcı araştırmada birincil veri toplama yöntemleri:
Anket, Mülakat, Gözlem ,Teorik Çerçevenin oluşturulması, hipotezlerin geliştirilmesi,Değişkenleri Ölçme ve Ölçekleme, Anket Formu oluşturma, Veri Analizi: Yaygın kullanılan parametrik testler , Veri Analizi: SPSS uygulaması
Veri Analizi: Çok değişkenli veri analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- gaining skills in integrating qualitative and quantitative marketing research into planning and decision making processesbu alanın çevirisi henüz girilmemiş.
  • 2- understainding major steps of conducting scientific marketing research.
  • 3- learning how to execute a research design including collecting, analysing and interpreting data
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Pazarlama Araştırmasının Rolü, Pazarlama Araştırması Süreci
2 Araştırma problemini tanımlama
3 Araştırma Tasarımı, Açıklayıcı Araştırma : İkincil Veri
4 Açıklayıcı Araştırma: Kalitatif araştırma
5 Birincil Veri Toplama: Anket ve Gözlem
6 Değişkenlerin Ölçümü
7 Yarıyıl içi sınavı
8 Anket formu tasarımı
9 Veri Hazırlama ve Ön Analiz
10 Tek değişkenli Analizler I
11 Tek Değişkenli Analizler II
12 Faktör Analizi ve Diskriminant Analizi
13 Çok değişkenli regresyon Analizi
14 Rapor yazım


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Malhotra, Birks & Nunan, (2017), Marketing Research: An applied approach, 5/E, Pearson


DİĞER KAYNAKLARDEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 1 20
Ödev 4 10
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 40
Total: 21 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje158.558.5
Ödev412.550
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar11313
Final Sınavı12424
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9
OC1                  
OC2                  
OC3